Hasiči dostanou krajské miliony

Poskytnutí dotace ve výši 10 milionů korun pro Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje odsouhlasila na svém jednání Rada Plzeňského kraje.

Cílená propagace v Plzni

Dotace je určena na pořízení kontejneru tankovacího, velitelského automobilu, speciálního vozidla SxS s pásy, figuríny AED, termokamery, na technické zhodnocení CAS, na vybavení chemické laboratoře v Třemošné a na nákup ochranných a věcných prostředků. Návrh budou ještě schvalovat zastupitelé.

Hasiči dostanou podporu na přípravu mládeže a sport 
Rada souhlasí s poskytnutím dotací na činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Plzeňském kraji ve výši 3,2 milionu korun. Podpora činnosti spolku Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Plzeňském kraji.
Plzeňský kraj každoročně na žádost Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje (dále jen HZS PK) finančně podporuje činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) v oblasti požárního sportu, odborné přípravy členů, práce s mládeží a preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany. Činnost tohoto spolku je v Plzeňském kraji realizována jeho pobočnými spolky s vlastní právní osobností, které tvoří vertikální organizační strukturu krajského sdružení hasičů, okresních sdružení hasičů a sborů dobrovolných hasičů obcí. Dotace jsou tradičně poskytovány okresním sdružením hasičů a krajskému sdružení hasičů.
Dotace ještě budou schvalovat zastupitelé.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka