Jednoleté kulturní granty jsou vyhlášeny

Radní města Plzně na svém zasedání ve čtvrtek 24. srpna schválili vyhlášení Jednoletého dotačního programu v oblasti kultury na rok 2024.

První veřejné kluziště v Plzni

O finanční částku mohou žádat různé neziskové organizace na podporu své kontinuální, zejména spolkové činnosti, nebo na konkrétní kulturní projekty a produkce. Získat mohou až 300 tisíc korun.

„Již přes čtvrt století existuje propracovaný dotační systém podpory kultury v Plzni. Díky němu můžeme pomáhat širokému spektru kulturních aktivit. Jednou ze součástí tohoto systému je i jednoletý dotační program se svými dvěma liniemi podpory. Snažíme se jeho prostřednictvím napomáhat kontinuální činnosti lokálních organizací a také konkrétním projektům, které obohacují kulturní život v našem městě,“ uvedla radní města Plzně pro oblast kultury a památkové péče Eliška Bartáková.

V oblasti podpory rozvoje a prezentace celoroční umělecké a kulturní činnosti mohou žádat organizace, které prokazatelně nejméně po dobu jednoho roku před podáním žádosti provozují kontinuální, zejména spolkovou činnost, která podporuje uměleckou tvorbu nebo kulturní aktivity občanů Plzně. Jejich činnost musí směřovat k veřejné prezentaci, to znamená, že alespoň třikrát v roce pořádají například vystoupení, koncerty, výstavy…

Druhou oblastí je podpora uměleckých a kulturních projektů, v níž mohou být podpořeny konkrétní kulturní akce pořádané na území města jedním žadatelem, ať již jde o tradiční akce či inovativní projekty. Dotace je určena také pro jednotlivce nebo spolky se sídlem na území města Plzně, kteří reprezentují město Plzeň svou činností v oblasti kultury v ostatních městech České republiky v rámci prestižních soutěží či přehlídek celostátního charakteru.

Minimální přidělená dotace činí 20 tisíc korun, maximální 300 tisíc. Vyčleněny budou 4 miliony korun z rozpočtu Odboru kultury Magistrátu města Plzně.

Žádosti je nutné podávat prostřednictvím aplikace eDotace, a to od 2. října do 6. listopadu (činnosti) a do 8. listopadu (projekty) letošního roku. Žadatelé o dotaci mohou po předchozí telefonické dohodě konzultovat přípravu svých žádostí s pracovnicemi odboru kultury, pro zájemce bude také připraven odborný seminář k tomuto dotačnímu programu.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČEZ - Čistá energie zítřka

Hlavní zprávy

 

Uniweb weby