Karolína Vodičková získala ocenění Gratias 2020

Nejlepším sociálním pracovníkem roku 2020 je podle Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky Karolína Vodičková.

Cílená propagace v Plzni

Je to  vedoucí oddělení sociální práce a dostupného bydlení Bytového odboru Magistrátu města Plzně. Od ministerstva získala ocenění Gratias 2020 v kategorii veřejná správa. Cena symbolizuje poděkování sociálním pracovníkům za jejich každodenní nelehkou práci a snahu řešit nepříznivou sociální situaci svých klientů.

„Jsem velmi rád, že díky své neutuchající energii a erudici získala Karolína Vodičková toto prestižní ocenění. Spolupracuje na tvorbě koncepčních dokumentů města zejména v oblasti péče o lidi bez domova a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Mimo jiné měla velký podíl na tvorbě Koncepce sociálního a dostupného bydlení města Plzně na roky 2016–2020, kdy Plzeň byla vůbec prvním městem v České republice, které takovou koncepci mělo,“ uvedl plzeňský primátor Martin Baxa. Připomněl, že v současné době koordinuje Karolína Vodičková činnost nově vzniklého městského Kontaktního centra pro osoby v nouzi, které je určeno pro pomoc seniorům, samoživitelkám a dalším lidem v krizové situaci.

Karolína Vodičková považuje za svůj největší úspěch nastavené změny v bytové politice města Plzně, vytvoření a vedení týmu sociálních pracovníků věnujících se sociální práci ve spojení s bydlením. Díky projektu Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni, jehož je garantkou, se jí daří realizovat změny v bytové politice a zavádění inovací v sociální práci na obci spojené s bydlením. „Ocenění ministerstva si velmi vážím, ale chtěla bych zdůraznit, že by nebylo možné dosáhnout úspěchů bez podpory kolegů, nadřízených a vedení města,“ uvedla Karolína Vodičková
Radní města Plzně pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem David Šlouf uvedl, že jedním z největších úspěchů Karoliny Vodičkové je to, že Evropská komise ve spolupráci s OECD a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR vybrala město Plzeň jako vzor dobré praxe pro přípravu strategie dostupného bydlení pro roky 2021 až 2030. Karolína Vodičková je hlavní organizátorkou a mediátorkou jednání mezi těmito organizacemi a zástupci města Plzně.

Připomněl rovněž, že před třemi lety stála společně s kolegy Alenou Hynkovou, vedoucí Odboru sociálních služeb MMP, a Zdeňkem Švarcem, vedoucím Bytového odboru MMP, u zrodu projektu Pilotní testování Koncepce sociálního a dostupného bydlení. Projekt pomáhá transparentně a za přesně daných pravidel získat dostupné bydlení nejohroženějším cílovým skupinám, jako jsou senioři, zdravotně postižení, samoživitelé, oběti domácího násilí a mladí lidé přicházející z pěstounské péče či dětských domovů.

„Byli jsme považováni za snílky, málo lidí věřilo, že tento projekt má smysl. Většina laické i odborné veřejnosti předpovídala, že se stěží povede úspěšně vrátit do běžného života jednoho z dvaceti klientů. Dnes, kdy po třech letech projekt končí, jsme zaznamenali osmdesátiprocentní úspěšnost, většina klientů si našla zaměstnání a pracuje. Výše nezaplaceného nájemného se nikterak neliší od průměru v ostatních městských bytech,“ řekl radní David Šlouf.

Karolína Vodičková pracovala původně jako zdravotní laborantka několik let na hematoonkologickém oddělení, kde si uvědomila, že by chtěla být raději užitečná v kontaktu s lidmi. Lákala ji psychologie a právo, ale nakonec vystudovala obor sociální práce, který spojuje obě profese. Karolína Vodičková zastává také pozici garanta sociálních služeb v Plzeňském kraji a dlouhodobě se věnuje výuce na vyšších odborných školách, učí obor sociální práce.
 
Je vdaná a má dvě děti, ve volném čase se věnuje svým oblíbeným sportům, jimiž jsou jóga, turistika a lyžování. Jejím osobním mottem je: Život je jako jízda na kole. Abyste udrželi rovnováhu, je třeba se neustále pohybovat vpřed.
 

The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka