Kasteláni památek v kraji se chystají na odloženou sezonu

Přestože hrady, zámky a kláštery ve správě Národního památkového ústavu zůstávají uzavřené, jejich zaměstnanci se pustili do příprav na posunutý začátek sezony.

První veřejné kluziště v Plzni

A také do činností, na které v běžném provozu nebývá čas. Uklízejí v interiérech i v zahradách, mnohde také pokračují restaurátorské a stavební práce. Na některých památkách vznikly provizorní šicí dílny, které pomáhají svému okolí s výrobou roušek. Kasteláni a pracovníci některých objektů začali natáčet krátké virtuální prohlídky, aby potěšili milovníky památek a ukrátili jim dobu čekání k možné návštěvě.

„Obnova památek, která je spolufinancována z evropských dotací, pokračuje bez omezení. Museli jsme však zrušit veškeré kulturní akce spadající do první poloviny dubna. To, že se nespustí hlavní sezona, je potíž. Snažíme se tohoto času využít, ale prioritou pro nás zůstává otevření památek hned, jak to vnější podmínky dovolí,“ sdělil ředitel územní památkové právy NPÚ v Českých Budějovicích Petr Pavelec.

Zámek Červené Poříčí
Na zámku v Červeném Poříčí pokračuje stavební obnova budovy předzámčí. Na jejím konci se návštěvníci mohou těšit na novou prohlídkovou trasu, která formou sezónních výstav postupně přiblíží životní cykly šlechty. Momentálně probíhá průzkum severní fasády. Provádí se čištění jejích povrchů od zvětralých omítek a nečistot, odhalují se původní nejmladší vrstvy. „Restaurátorský průzkum nám již ukázal barevné a probarvované omítky kladené na stěny budov v běhu staletí. Podle dosavadních zjištění se máme na co těšit. Nová fasáda bude pojednána v několika okrových odstínech od světle krémových až po zjištěné tmavě červené“, informoval kastelán Marcel Čermák. Restaurátoři provádí podrobný průzkum omítkových vrstev také v interiérech, kde ve dvanácti místnostech vznikne nová expozice zaměřená na životní cykly šlechty od narození po smrt i každodenní život v 19. století, kdy zámek vlastnili Habsburkové. V rámci stavebních prací bude obnovena také část ohradní zdi zámecké zahrady s kovanou bránou. Celková obnova předzámčí vyjde zhruba na 20 milionů korun a nová expozice bude otevřena na sezonu 2022.

Zámek Horšovský Týn
Pro správu hradu a zámku v Horšovském Týně je v těchto dnech klíčová údržba rozlehlého parku i úklidové práce v interiérech, které čítají na 72 místností zpřístupněných návštěvníkům. Kromě čištění oken, lustrů a leštění podlah se v interiérech například kontrolují hasicí přístroje a další bezpečnostní prvky. „Zámecké zahradnice čistí zadní nádvoří od plevelů, náš pan údržbář opravuje lavičky na parkánu“, vyjmenoval kastelán Jan Rosendorfský. Kromě toho se zaměstnanci zámku pustili do šití roušek, k šicímu stroji usedl i pan kastelán. Postupné obnovy by se mohly dočkat unikátní stavby v zámeckém parku. „Začali jsme spolupracovat s místní akční skupinou, MAS Český les. Po několika letech se podařilo zahrnout státní hrad a zámek Horšovský Týn do programu na záchranu národních kulturních památek, kterým tento objekt je. MAS Český les po všech jednáních a podpisu smlouvy přislíbila ze svého programu částku přesahující 10 milionů korun. Celá částka půjde na park, aby mohly být realizovány dokončovací práce na některých objektech, jejichž rekonstrukce jsou již započaty,“ informoval správce parku Richard Kolek.

Klášter Kladruby
Na novou sezonu byli přichystaní i v klášteře Kladruby, stavební práce se tu však nezastavili. Už rok pracují tesaři na střeše a krovech staré prelatury. Loni na podzim se k nim přidali další řemeslníci, kteří postupně čistí stěny a klenby v chodbách od novodobých nátěrů a opravují omítky. Správa zámku se věnuje i údržbě zeleně, zejména v Jižní zahradě, která se rozprostírá před jižním křídlem Nového konventu. Tamní zahradníky čeká stříhání velkého ovocného sadu se starými druhy jabloní, hrušní a třešní.

Zámek Kozel
Správa zámku Kozel nezahálí a věnuje se činnostem, na které v běžném provozu nezbývá tolik času. Fotí zámecký mobiliář, doplňuje základní evidenci, upravuje texty na webových stránkách, provádí revize a překlady průvodcovských textů, promýšlí nové propagační materiály. Na facebookovém profilu spustila seriál „Z pokladů lesního zámku“, který touto cestou představí zajímavé exponáty ze zámeckých expozic i depozitářů. „Až se brány zámku otevřou, jedním z překvapení bude replika nejstaršího vyobrazení zámku Kozel. Originál je uložen ve Vídni. Návštěvníci našeho zámku si dosud měli možnost prohlédnout pouze výřez tohoto obrazu a ještě černobílý“, těší se na začátek sezony kastelán Jan Polívka.

Zámek Manětín
Navzdory nastalé situaci probíhá čilý stavební ruch i na zámku Manětín, kde finišují s obnovou oranžerie v zahradě. „Z vedut a starších fotografií známe vícero podob zámecké oranžerie. Při celkové obnově se přistoupilo k podobě z počátku 18. století“, upřesnil kastelán Karel Mašek. Oranžerie bude využívána jako multifunkční prostor pro pořádání různých kulturních akcí, výstav, koncertů nebo menších svatebních obřadů. „Do budoucna chceme do oranžerie navrátit i původní mobiliář včetně květinových výzdob“, doplnil kastelán Mašek. Celková obnova oranžerie včetně restaurování výmalby vyjde na 9, 2 mil. Kč. Oranžerii by si návštěvníci mohli poprvé prohlédnout během Barokního dne, který je plánovaný na 15. srpna.

Zámek Nebílovy
Na zámku v Nebílovech využili pauzy v návštěvnickém provozu k úpravám v galerii, odkrývání Tuvorových nástěnných maleb v interiérech a k důkladnému úklidu v expozicích. Chystali tu však pro návštěvníky hudební lahůdku v podobě série koncertů Baroque Semper s podtitulem Hudba valdštejnských salonů, kterými se chtěli připojit k celorepublikovému projektu NPÚ Po stopách šlechtických rodů zaměřenému letos na rod Valdštejnů. „Dubnový koncert budeme muset bohužel oželet. Pevně věřím, že druhý z koncertů plánovaný na 19. května, si již návštěvníci vychutnají v tanečním sále zámku“, neztrácí optimismus kastelán Milan Fiala. Na programu jsou skladby Josepha Haydna a Ludviga van Beethovena v podání Petry Matějové (kladívkový klavír), Magdy Malé (barokní housle) a Heleny Matyášové (barokní violoncello).

Klášter Plasy
Času navíc využívají v klášteře Plasy k úpravám nemocničního křídla a k doplnění stávající expozice. Novinkou letošní sezony bude reinstalace nemocniční kaple i šatna mnichů. „Vedle barokních skříní nainstalujeme na zeď věšák. Jeho tvary vycházejí z plaského vzoru nalezeného v jedné z dochovaných barokních skříní. Do expozice přibyly hábity, které šijeme podle dochované ikonografie. Podobu barokního mnišského roucha zachycují v Plasích obrazy i fresky v ambitové chodbě konventu“, upřesnil kastelán Pavel Duchoň. V polovině března proběhlo plánované kácení nebezpečných dřevin v areálu kláštera. „Pokácet, případně prořezat se musely napadené a přestárlé stromy, které už ohrožovaly pádem větví chodce i provoz na silnici, i stromy, které narušovaly podzemní sítě a prostory“, sdělil kastelán Duchoň. Kromě toho se připravuje projektová dokumentace pro obnovu budovy sýpky, kde probíhá geodetické zaměřování.

Hrad Rabí
Pracovníci hradu Rabí pokračují v generálním úklidu. Čistí terén od loňského listí i polámaných větviček, vyhrabávají trávníky, odkrývají růže. Vrhli se také na úklid kanceláře, dílny, ubytovny pro průvodce. Provádějí kontrolu průvodcovských textů a věnují se překladům textů pro zahraniční návštěvníky. „Pustili jsme se do přípravy výstavy nazvané Víc než tisíc slov. Proměny hradu Rabí mezi lety 1900 a 2020, která ve fotografiích zmapuje proměny tohoto krásného hradu a bude k vidění v prostorách hradní konírny“, upřesnil kastelán Karel Broža. Na jaře a na podzim by se mohly uskutečnit Dny Šumavského trojhradí, na něž správa hradu přichystala speciální prohlídky. „Na jaře se chceme věnovat proměnám hradu, na podzim se zaměříme na stravování a stolování“, doplnil kastelán Broža.

Selský dvůr U Matoušů v Plzni-Bolevci
Práce pokračují i při rozsáhlé obnově selského dvora U Matoušů v Plzni-Bolevci. Pracuje se na odvodnění dvora, v interiérech obytného stavení byly rozebrány podlahy, odkrývají se sondy v omítkových vrstvách, podle nichž bude určena barevnost stěn jednotlivých místností, řeší se rozvody elektro instalace. Ve chlévech vzniklo sociální zázemí a pracuje se na horním patře, jehož prostory budou sloužit jako archiv a sklad. Kurátoři dokončují scénář expozice a výběr exponátů, připravují publikaci, která bude mapovat nejen historii statku, ale i lidovou architekturou dané oblasti a lidové zvyky a obyčeje. 

Hrad Švihov (na snímku)
Řadu novinek měli pro návštěvníky přichystáno i na vodním hradě Švihov. Hlavní prohlídkovou trasu obohatí restaurátorská kopie náhrobku Půty Švihovského. Tomu se přizpůsobí i výklad zaměřený na život tohoto zajímavého středověkého šlechtice. Po celou sezonu tu však bude rezonovat téma tzv. Valdštejnského roku, kterým pokračuje celorepublikový projekt NPÚ pro rok 2020 nazvaný Valdštejnové – Lvi ve službách císařů. „Hrad Švihov s rodem Valdštejnů sice spojují pouze erby, zdobící unikátní strop, původem z Valštejnského zámku v Dobrovici u Mladé Boleslavi, jde však o významnou a cennou historickou památku“, upřesňuje kastelán Lukáš Bojčuk. Záchranu, historii i transfery obou stropů přiblíží tematická výstava nazvaná Valdštejnské renesanční stropy ze zámku Dobrovice a jejich podivuhodná historie umístěná do Tanečního sálu hradu (1. 6. - 31. 10. 2020). K oslavě závěrečné etapy restaurování stropu bude na hradě inscenováno operní představení Tanec nevděčnic od Claudia Monteverdiho (14. 6. 2020). „Rádi samozřejmě navážeme na loňský úspěch výstavy Za tajemstvím Popelčina střevíčku, přibližující jednu z nejoblíbenějších vánočních pohádek vůbec i její natáčení na Švihově. Výstava měla značný podíl na rekordní návštěvnosti minulé sezony“, uvedl kastelán Bojčuk. V plánu je i další etapa obnovy zeleně kolem hradu. Po vysazení 54 ovocných stromů loni na podzim chce správa hradu pokračovat drobnou výsadbou, zřizováním ohrad, plotů a údržbou stromů podél vodního náhonu.

Hrad Velhartice
První sezonu na hradě Velhartice má před sebou jeho nový kastelán Matěj Mejstřík. „I když je vyhlášen stav nouze, na hradě nezahálíme. Připravujeme se na novou sezonu, třebaže odloženou. Provádíme úpravy vnitřních i venkovních prostor, například podlahu ve svatebním sále, zasypáváme přístupovou cestu na horní nádvoří a opravujeme parkoviště, samozřejmě vše v souladu s nařízením“, uvedl kastelán Matěj Mejstřík. Ke svému závěru spěje obnova hospodářského objektu, který bude sloužit jako provozní zázemí hradu. Hotovo bude v dubnu letošního roku a náklady překročí něco málo přes 15, 1 mil. Kč. Pro návštěvníky je připravený i bohatý kulturní program – Dny Šumavského trojhradí i oblíbené Štíty stříbrného lva. 

Kasteláni a pracovníci některých objektů začali natáčet krátké virtuální prohlídky, aby potěšili milovníky památek a zkrátili dobu čekání k možné návštěvě. Videa mohou zájemci najít na  FB profilech zámku Horšovský Týn, Manětín, kláštera Kladruby a hradů Rabí a Švihov, kde se lze pokochat i fotografiemi z probíhajících prací či historickými pohledy na daný objekt.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Auto CB - Škoda service - Zimmí servisní prohlídka za akční cenu

Hlavní zprávy

 

Uniweb weby