Klatovská nemocnice postavila dialýzu. Chybí dokončit plochu před vstupem

V Klatovské nemocnici skončí na přelomu února a března výstavba nového dvoupodlažního pavilonu dialýzy, který se začal budovat před rokem a bude stát přibližně 50 milionů korun.

Cílená propagace v Plzni

Přestěhováním ze současných prostor v jedné z nejstarších budov v areálu se pacienti i personál posunou v čase doslova o desetiletí. Pacienti to poznají hned, jakmile vstoupí do budovy hezčím prostředím i komfortem péče. Personálu se usnadní práce, mimo jiné i těžká manuální, a získají lepší zázemí. Ke zprovoznění chybí už jen dokončit prostranství kolem pavilonu, včetně přístupu k budově. Tyto práce skončí ve 2. čtvrtletí. Poté dojde ke stěhování.    

Dialyzační jednotka ošetřuje pacienty z Klatovska, Domažlicka a jižního Plzeňska s chronickým selháváním ledvin, respektive s nefunkčními ledvinami, kdy právě dialýza nahrazuje jejich funkci. Pacienti k ošetření dojíždí dva až třikrát v týdnu a v nemocnici tráví při každé proceduře zhruba pět až šest hodin. Součástí jednotky je rovněž nefrologická ambulance, která diagnostikuje a léčí právě pacienty s nemocnými ledvinami.

Nový pavilon pro tuto léčbu je prakticky hotový. Stavba je dokončena včetně všech technologií a je instalována i většina nábytku a mobiliáře. Stačí jen dovézt dialyzační lůžka a přesunout zdravotnické přístroje ze současného provozu. K tomu dojde ve druhém čtvrtletí, pravděpodobně v květnu. „Stavební firma musí ještě dokončit plochu před samotným pavilonem, aby byl zajištěn pohodlný a bezpečný přístup pacientů a příjezd sanitek. Plocha byla dosud používána jako staveniště, proto nebylo možno ji realizovat společně s pavilonem,“ vysvětluje vedoucí technického oddělení Klatovské nemocnice Václav Jakl.

Interiéry nového pavilonu

Interiéry už jsou ale dokončené a je zřejmé, že komfort pacientů výrazně stoupne. „Hned za vchodem je čeká vestibul s velkou čekárnou, kde jsou po levé straně dvě ordinace a vpravo šatny a toalety. Za vestibulem je pak už samotná dialyzační hala. Je rozdělena do třech sekcí po šesti dialyzačních lůžkách. Další dvě lůžka jsou stranou v izolační místnosti. Budou sloužit pro pacienty, kteří mohou mít nějaká respirační onemocnění nebo budou jinak infekční, abychom jim mohli poskytnout plnou péči, ale zároveň aby nebyli v přímém kontaktu s ostatními,“ popisuje ředitel nemocnice Jiří Zeithaml. V čele velkého sálu je pracoviště pro zdravotnický personál – pult pro administrativu a sledování pacientů.

Proti každé trojici lůžek je televizor. Aby ho mohli pacienti sledovat a nerušili personál nebo ostatní pacienty, kteří se dívat nechtějí, budou u každého lůžka sluchátka. V horním patře jsou také zákrokový sálek, zázemí pro břišní dialýzu nebo pro kanylaci, tedy sálku pro zavádění žilních či břišních katetrů a dále sklady materiálu.

O patro níže je lékařský pokoj, šatny a odpočinková místnost pro personál, kuchyňka a hlavně srdce celého dialyzačního oddělení, a tím je přípravna speciálních dialyzačních roztoků. „Dosud připravují roztoky sestry vesměs manuálně a dávkují a převážejí je k pacientům ve zdravotnických kanystrech. Nové pracoviště je automatizované a roztoky budou rozváděny síťově až přímo k dialyzačním lůžkům. Sestrám to ušetří práci a bude snazší dodržovat přísná hygienická pravidla při manipulaci s roztoky,“ vysvětluje primář interního oddělení a nefrolog Jan Vachek, který se částečně podílel na projektu výstavby nového dialyzačního pracoviště.

Nový pavilon dialýzy stojí za hlavní nemocniční budovou (monoblokem) a je viditelný hned při příjezdu do areálu (vpravo za vjezdem). Vyrostl na místě staré spalovny odpadu a málo využívaných garáží. Právě blízkost hlavní nemocniční budovy vyzdvihuje primář interny jako jeden z dalších přínosů. „Dialyzovaní pacienti jsou z velké části starší lidé s přidruženými zdravotními komplikacemi, kteří příležitostně potřebují akutní péči lékaře, někdy i specialisty. Ti budou nově v těsné blízkosti. A to 24 hodin denně,“ připomíná primář, že dialyzační jednotka je někdy kvůli velkému vytížení v provozu i v noci.

S přestěhováním dialýzy opustí nemocnice další z původních budov více než stoletého areálu nemocnice, kde dříve bývala kromě dialýzy také interna.

Péče a úspěchy dialyzační jednotky v Klatovech  

Hemodialyzační středisko Klatovské nemocnice pečuje o pacienty s poruchou funkce ledvin ze široké spádové oblasti okresu Klatovy a zčásti i okresu Domažlice a Plzeň-jih. O pacienty se stará vysoce kvalifikovaný tým, v jehož čele je vedoucí lékařka Kateřina Oulehle. "Všichni lékaři jsou atestování minimálně z jednoho oboru. Maximální bezpečnosti pacientů je dosaženo díky přímé návaznosti střediska na lůžková oddělení nemocnice a možnosti okamžitého řešení zhoršení stavu za hospitalizace. Již dlouho funguje s jinými subjekty příkladná spolupráce v oblastech, které v Klatovské nemocnici nejsou poskytovány, např. intervenční výkony a chirurgie cévních přístupů v Oblastní nemocnici Příbram a tamním Angiocentru, dále cévně chirurgickými a dalšími pracovišti v Praze," popisuje primář Jan Vachek.

Dialyzační jednotka Klatovy nabízí všechny metody očišťování krve včetně hemodialýzy i její modernější variantu hemodiafiltraci a peritoneální dialýzu. Jako první v Plzeňském kraji nabídla svým pacientům také domácí hemodialýzu. Každoročně plní přísná kvalitativní kritéria daná Českou nefrologickou společností. Prioritou týmu je však aktivně nabízet pacientům možnost transplantace ledviny, a to již před zahájením dialyzační léčby, tak aby v ní vůbec nemuselo být započato. I v této oblasti dosahuje vynikajících výsledků díky výborné spolupráci s transplantačními centry a klinickými pracovišti v Plzni a Praze.

Fotogalerie
The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
The Loop Jazz Club

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka