Klatovská nemocnice uzdravuje nemocné už 110 let

Zatímco zamilovaní slaví svůj svátek, nemocnice v Klatovech si 14. února připomíná výročí zprovoznění nemocničního areálu na Křesťanském vrchu a v podstatě výročí svého vzniku.

Cílená propagace v Plzni

Po několikaletých debatách se totiž v listopadu 1907 dohodli starosta města Klatov Alois Mašek a starosta okresu Klatovy Karel Hostaš, že společnými silami nechají postavit veřejnou okresní nemocnici. O čtyři roky později začala výstavba a 14. února 1914 byla nemocnice s téměř 200 lůžky slavnostně otevřena. O dva dny později přijala první pacienty. Od toho okamžiku uplyne tento týden 110 let. „Jsme hrdí, že Klatovská nemocnice je součástí historie našeho města a regionu,“ říká ředitel nemocnice Jiří Zeithaml s tím, že hlavní připomenutí výročí se uskuteční v rámci zprovoznění nového pavilonu dialýzy. Už dnes si ale mohou zájemci prohlédnout výstavu historických fotografií 110 let na Křesťanském vrchu.

Výstava: 110 let na Křesťanském vrchu

Zdravotnictví a medicína se v Klatovech začala vyvíjet v podstatě ihned po vzniku města v druhé polovině 13. století. Od té doby bylo v Klatovech zřízeno několik takzvaných špitálů, byť svým charakterem odpovídaly spíše chudobincům. Zakládali je vesměs osvícení a movití občané s podporou cechů či církve. A pro potřeby vojska fungovaly v klatovských kasárnách od konce 18. století průběžně také dvě vojenské nemocnice, včetně hlavního armádního špitálu arcivévody Karla. 

V Klatovech se narodila nebo zde studovala také řada významných osobností nejen české medicíny. Mimo jiné lékař Petra Voka, Valdštejnů a polského prince Vladislava IV. Matěj Burda, významní operatéři a průkopníci v oboru gynekologie Augus Breisky a František Kiwisch a z pozdějších známějších lékařů jsou spojeni s Klatovy například Josef Thomayer (vnitřní lékařství), Karel Pawlik (urologie) nebo Bohumil Prusík (vnitřní lékařství).    

Město zřídilo svoji první nemocnici v roce 1859 v tehdejší Klášterské dnes Plánické ulici. Její kapacita 45 lůžek stejně jako prostory okolo, ale přestaly brzy postačovat a radní města začali plánovat výstavbu mimo město. Na jejím financování se dohodli s radními okresu, vzájemně si vypomohli s pozemky a v roce 1911 začali stavět.

Nemocnice za tři roky a dva miliony 

Nemocnice je vyšla na dva miliony korun, zabrala 11,4 hektaru plochy, kde vzniklo deset nemocničních budov a stranou pak i hospodářský dvůr, který zajišťoval zásobování nemocnice potravinami i bylinkami. Oficiální název nemocnice zněl Jubilejní okresní nemocnice císaře a krále Františka Josefa I. v Klatovech. Používanější a později rovněž oficiální označení bylo Všeobecná veřejná okresní nemocnice v Klatovech. Na svou dobu měla velmi moderní vybavení vč. ústředního vytápění horkou vodou, tiché signalizace z pacientských pokojů do lékařského pokoje a telefonního spojení mezi důležitými pracovišti a lékařskými byty.   

Prvním primářem nemocnice byl MUDr. Bohumil Till. Po jeho předčasném úmrtí pak MUDr. Karel Dobruský. Spolu se čtyřmi sekundárními lékaři, externisty a řádovými sestrami pro ošetřovatelskou péči léčil pacienty s vnitřními nemocemi (interného charakteru) a prováděli i operativu (chirurgické zákroky). Ve čtyřech pacientských pavilonech (chirurgický, vnitřních nemocí, tuberkulózní, infekční) měli k dispozici 200 lůžek. Jejich počet ale během 20. let rychle rostl. Některé pavilony získaly první přístavby a počet lůžek se zvýšil na 264. Na počátku 30. let nemocnice každoročně hospitalizovala od čtyř do pěti tisíc pacientů a provedla od 1700 do 1900 operací.

813 lůžek, 215 tisíc pacientů a 1250 novorozenců 

Největší rozmach zažila nemocnice na přelomu 60. a 70. let. Zatímco ještě v roce 1960 měla 506 lůžek, tak o šest let později už to bylo 813 lůžek (nejvíce v historii) na celkem 13 lůžkových odděleních/odborností. Ještě v roce 1971 bylo v nemocnici 765 lůžek. Od té doby se ale jejich počet postupně snižoval (1981 – 693 lůžek, 1991 – 588 lůžek, 2001 – 382 lůžek, 2011 – 343 lůžek, 2021 – 287 lůžek). Důvodem je rozvoj medicíny, který způsobil výrazné zkrácení průměrné doby hospitalizace (z cca 20 dnů v 60. letech na 6 dnů v roce 2013). Zatímco mezi roky 1964 a 1983 zaznamenala nemocnice v Klatovech každým rokem od 170 do 215 tisíc ošetřovacích dnů, od roku 2000 je to zpravidla kolem 70 tisíc ošetřovacích dnů ročně při velmi podobném počtu pacientů. Nejvíce dětí se v nemocnici rodilo v 70. letech. Každý rok kolem tisícovky novorozenců. Nejvíce v letech 1974 a 1976 - pokaždé přes 1250 dětí.  

Největší proměnu zaznamenala nemocnice od svého otevření relativně nedávno, konkrétně v roce 2013. Tehdy začala v říjnu využívat zcela novou budovu nemocnice, kam se sestěhovala „pod jednu střechu“ většina lůžkových oddělení a nemocnice začala postupně opouštět sto let staré pavilony. „Další z původních budov opustíme v druhém čtvrtletí letošního roku, kdy otevřeme nový pavilon dialýzy. Vedle toho chystáme u současného monobloku přístavbu nového křídla, kde bude mimo jiné nový urgentní příjem, přesuneme sem veškeré nemocniční laboratoře, nové zázemí zde získá transfuzní pracoviště a vzniknou zde nové lůžkové stanice a zázemí pro personál.  Budujeme moderní nemocnici pro další desetiletí,“ doplnil Jiří Zeithaml.

Fotogalerie
The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka