Nemocnice začínají odebírat rekonvalescentní plazmu k léčbě covidu

Transfuzní oddělení FN Plzeň začalo odebírat rekonvalescentní plazmu od dobrovolných dárců, kteří prodělali onemocnění Covid 19.


Systém odběru je dvoufázový. Nejprve dojde k odběru pouze vzorku krve na zjištění přítomnosti specifických protilátek, až poté bude dárce vyzván k samotnému darování plazmy, tzn. tento odběr proběhne jiný den.  

Pokud možnost darování rekonvalescentní plazmy zvažujete, obraťte se na Transfuzní oddělení FN Plzeň:

06:00 – 14:30 hod. - 377 402 818, 377 402 823, 377 402 813

todarci@fnplzen.cz, kavanovaa@fnplzen.cz

Potřebné informace: kdy byl pozitivní test, průběh onemocnění, zda jste někdy daroval / a krev nebo krevní plazmu, rok narození, tel. číslo

Klatovská nemocnice tyto odběry chystá, začne s nimi v pondělí 2. listopadu.

Plazma od dárců, kteří prodělali a úspěšně se vyléčili z onemocnění covid-19 totiž obsahuje protilátky, které zvyšují schopnost bojovat s koronavirovou infekcí, a transfuze tak může být u vybraných pacientů vhodnou léčebnou metodou. Nemocnice nyní hledá dárce této rekonvalescentní plazmy a vyzývá je, aby pomohli s léčbou dalších nemocných. S odběry začne pracoviště transfuzních služeb v příštím týdnu. Zájemci se mohou dozvědět více a dohodnout odběr telefonicky.

Info a rezervace k oběru rekonvalescentní plazmy

376 335 863            732 916 196

„Při koronavirové infekci si vytvářejí někteří lidé specifické obranné protilátky proti tomuto virovému onemocnění. Nejvyšší koncentrace protilátek bývá u těch, kteří v souvislosti s onemocněním měli vysoké horečky či jiné výzmanmé příznaky nebo byli s tímto onemocněním hospitalizováni,“ popisuje vhodné dárce vedoucí lékařka pracoviště transfuzních služeb Klatovské nemocnice Jana Zítková. K dárcovství zve zejména ty, kteří onemocnění covid-19 prodělali v druhé vlně pandemie, tedy zhruba od srpna do současnosti. Odběr mohou absolvovat alespoň se 14denním odstupem od skončení nemoci respektive od ukončení izolace.

Odběr rekonvalescentní plazmy lze v Klatovské nemocnici provést dvěma tradičními způsoby. V první řadě přístrojovým odběrem samotné plazmy takzvanou plazmaferézou, anebo standardním odběrem krve, z níž se následně plazma oddělí. „Pro získání rekonvalescentní plazmy je vhodnější první varianta. Získáme z ní tři jednotky plazmy, zatímco z krve jen jednu jednotku, a odběr plazmy lze opakovat už po týdnu, zatímco odběr krve nejdříve po dvou měsících. Taková prodleva už ale snižuje výskyt protilátek,“ doplňuje vedoucí lékařka.

Zájemce o darování rekonvalescentní plazmy bude transfuzní pracoviště odebírat od 2. listopadu v termínu dohodnutém individuálně s dárcem. Poradenství a rezervace je posyktována na těchto telefonních linkách 376 335 863 nebo 732 916 196. 

Jaké jsou předpoklady pro dárcovství rekonvalescentní plazmy?
Uzdravení po prodělaném onemocnění covid-19 (prokázáno PCR nebo vyšetřením protilátek) – onemocnění s příznakovým průběhem, tzn. horečka, kašel, dušnost
Onemocnění proběhlo v druhé vlně pandemie (od srpna do současnosti – odběr minimálně po 14 od skončení nemoci)
Věk 18 až 60 let a tělesná hmotnost 50 kg a více
Celkem dobrý zdravotní stav (i vzhledem k prodělané nemoci)
Muži, kteří nikdy před tím nedostali transfuzi krve
Ženy, které nebyly nikdy těhotné a nikdy před tím nedostaly transfuzi krve

Co vylučuje dárcovství rekonvalescentní plazmy?
Dlouhodobá onemocnění vyžadující trvalou léčbu (např. nemoci srdce, jater, ledvin, cukrovka)
Podstoupení invazivního zákroku v posledních šesti měsících (operace, endoskopická či artroskopická vyšetření)
HIV pozitivita, virová hepatitida
Rizikový životní styl (užívání drog, častý nechráněný styk s různými partnery)
Předchozí obdržená transfuze
Předchozí těhotenství

Vyjádření FNUSA v Brně k využití rekonvalescentní plazmy

Plazma od pacientů, kteří se vyléčili z nemoci COVID-19 může být prospěšná pro pacienty se závažným stupněm onemocnění covid-19. Cílem je zvýšení schopnosti organismu bojovat s virem.    

Rekonvalescentní plazma se používá k léčbě jiných infekcí a může být prospěšná v terapii nemoci covid-19. Vědci předpokládají, že rekonvalescentní plazma může být podána pacientům s těžkým průběhem nemoci, aby se zvýšila jejich schopnost bojovat s virem. Ve více státech probíhají studie, které hodnotí využití a prospěch rekonvalescentní plazmy jako léčby a pro prevenci infekce (profylaxe) u některých vysoce rizikových pacientů s onemocněním covid-19. Rekonvalescentní plazma může poskytnout imunitu tím, že pacientům poskytne neutralizační protilátky.

James Bond

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
netConcert

Hlavní zprávy

 

Loop jazz SIDE B
uniweb weby