Klatovská nemocnice získá nové dialyzační středisko

Rada Plzeňského kraje vzala na vědomí a schválila zprávu o hodnocení nabídek ve věci veřejné zakázky na stavební práce nového dialyzačního střediska Klatovské nemocnice.

banner Vánoce bohemia sekt

Rozhodla se vybrat jako nejvhodnější nabídku účastníka výběrového řízení č. E1 Geosan Group a.s. z Kolína. Tato akciová společnost předložila nabídkovou cenu na stavební práce ve výši 71,2 milionu korun včetně DPH. „Na základě rozhodnutí Rady bude s Geosanem uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem bude provedení stavebních prací s tím, že maximální cena za toto dílo bude při uplatnění tzv. valorizační doložky činit cca 92,6 milionu korun včetně DPH,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky, investic a majetku Roman Zarzycký.

Zahájení stavebních prací se předpokládá v souladu se zadávací dokumentací do pěti pracovních dnů od písemného pokynu objednatele po nabytí účinnosti smlouvy zveřejněním v registru smluv. „Předání staveniště se předpokládá na konci měsíce září nebo na začátku října. Realizace stavby nového dialyzačního střediska by měla být dokončena v termínu do 360 kalendářních dnů,“ upřesnil náměstek hejtmana R. Zarzycký. V krajském  rozpočtu je podle jeho slov na krytí této veřejné zakázky počítáno pro letošní rok s celkem 40 miliony korun. Zbývající finanční prostředky budou nárokovány při sestavování rozpočtu na rok 2023 a 2024.

ilustrační foto


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
PolyMedia

Hlavní zprávy

 

NetConcert Angelique Kidjo
uniweb weby