Klatovy vystavují fotografie nejlepších staveb v kraji

Nejlepší stavby Plzeňského kraje jsou od úterka k vidění v Klatovech.

SEO UNIWEB

Výstava k soutěži Stavba roku Plzeňského kraje představuje na fotografiích všech 32 soutěžních děl včetně jejich hodnocení odbornou porotou. Právě Klatovy si letos ze soutěže odnesly jednu z cen – revitalizace Vrchlického sadů získala Čestné uznání poroty.

Putovní výstava k letošnímu ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje se 17. září otevřela v prostorách jezuitské koleje v Balbínově ulici v Klatovech. Potrvá až do 13. října a představí stavební díla, která v soutěži uspěla, ale i ta, která se o titul Stavba roku Plzeňského kraje a další ceny ucházela.

Město Klatovy letos do soutěže přihlásilo obnovu historického parku ve Vrchlického sadech. Ta byla nejprve v kategorii Veřejných prostranství nominována na titul Stavba roku Plzeňského kraje a nakonec si ze slavnostního vyhlašování výsledků odnesla Čestné uznání poroty. „Čestné uznání jsme udělili za zajímavý koncept a přístup k revitalizaci existujícího historického parku,“ řekl předseda poroty Miloslav Michalec. „Rekonstrukce názorně ukazuje, jak i menší počet maloměřítkových a čistě provedených intervencí může významně zvýšit hodnotu prostoru.“

Novou podobu parku popsal Rudolf Salvetr, starosta města Klatovy: „Koncepce zohlednila historický kontext areálu a současné požadavky na provoz parku celoměstského významu a životní styl současného člověka. Dominantou parku, který se nachází v samém centru města, je historická promenáda s alejí propojující Plánickou ulici s ulicí Komenského. Kolem sochy Dr. Krejčího v centrální části vznikl odpočinkový trávníkový parter se závlahovým systémem, byla obnovena cestní síť, vegetace, osvětlení a mobiliář v parku.“

Také v loňském ročníku soutěže ocenila odborná porota úpravu veřejného prostoru v Klatovech. V největší a nejstarší klatovské oddychové zóně, Mercandinových sadech, byly vybudovány nové stezky pro pěší a cyklisty, vyrostl tu nový trávník, altán, fontána i dětské hřiště. Za krajinářské řešení parku, zejména za promenádu doplněnou sochami a vodním programem, byly Klatovy i vloni nominovány na titul Stavba roku Plzeňského kraje.

Výstava ke Stavbě roku Plzeňského kraje 2018 putuje napříč plzeňským regionem a má celkem šest zastávek. Z Klatov bude pokračovat do Plzně a poté do Dobřan.

Více informací o soutěži najdete na www.stavbarokupk.cz.
Všechny nominované stavby můžete vidět na Youtube kanálu soutěže.

Putovní výstava Stavba roku Plzeňského kraje 2018
Klatovy, prostory jezuitské koleje, Balbínova 59/I, 17. 9. – 13. 10. 2019

PŘEHLED CEN V SOUTĚŽI STAVBA ROKU PLZEŇSKÉHO KRAJE 2018

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018
Přístavba školní družiny, Plzeň – Újezd (kat. A)
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 je udělen za příkladnou kvalitní moderní přístavbu, která prezentuje čistotu tvaru i detailu, jednotnost, přehlednost a logičnost navrženého řešení a optické prolnutí vnitřních a vnějších prostor.

Modernizace trati Rokycany – Plzeň (kat. D)
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 je udělen za vysoce profesionální provedení a za jemné zasazení této významné dopravní stavby do krajiny.

Obnova Lobezského parku, Plzeň (kat. G)
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 je udělen za citlivou a novými neotřelými prvky oživenou obnovu příměstského parku, který nabízí nové možnosti rekreace obyvatel Plzně.

Cena poroty
Mateřská škola Prokopa Holého, Stříbro (kat. A)
Cenu poroty v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje získává zejména za neotřelé a nekompromisní barevné pojetí interiéru, které rezonuje návštěvníkovi v nitru ještě dlouho po opuštění budovy.

Čestné uznání poroty
Uzel Plzeň, přestavba osobního nádraží a mostů Mikulášská (kat. D)
Čestné uznání poroty Stavba roku Plzeňského je uděleno za vysoce profesionální provedení, zejména při soustavném provozu nádraží, a za logistiku prováděných prací.

Dostavba víceúčelové sportovní haly v areálu městské sportovní haly, Plzeň (kat. F)
Čestné uznání poroty Stavba roku Plzeňského kraje získává za zdařilý návrh moderní sportovní stavby s velkoryse pojatým zázemím pro sportovce.

Sportovní areál, Dobřany (kat. F)
Čestné uznání poroty Stavba roku Plzeňského kraje získává za kvalitní architektonický návrh i provedení sportovního areálu, zejména zastřešené hokejbalové haly.

Obnova historického parku – Vrchlického sady, Klatovy (kat. G)
Čestné uznání poroty Stavba roku Plzeňského kraje získává za kultivovanou obnovu části centrálního parkového okruhu města.

Cena hejtmana Plzeňského kraje
Rekonstrukce náměstí Svobody, Planá (kat. G)
Cenu hejtmana Plzeňského kraje získává za vytvoření reprezentativního prostoru, který vhodně propojuje původní historické prvky se současnými potřebami města.

Cena primátora města Plzně
Rekonstrukce budovy u Seneckého rybníka, Plzeň (kat. B)
Cenu primátora města Plzně získává za kultivované a soudobé řešení nového vzhledu budovy, která se tímto počinem naprosto přirozeně začlenila do lesního prostředí.

Cena Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji
Technologický park DRONET - 1. etapa, Plzeň (kat. B)
Cenu Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji získává za nápadité využití dochovaných konstrukčních prvků v souladu se zásadní změnou funkční náplně objektu.

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví
Autobusový přestupní terminál Plzeň – Šumavská (kat. D)
Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví je udělena za realizaci kultivované a funkční dopravní stavby, která oživila dříve nepřístupnou část města.

Cena veřejnosti
Rekonstrukce budovy u Seneckého rybníka, Plzeň (kat. B)


Fotogalerie
weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
st 18.09.2019 14:110 +
 
škoda plus auto cb

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018
seo uniweb