Kniha Možnosti vesnice mapuje architektonické příběhy venkova. I v kraji

Vychází alternativní průvodce pro architekty a fanoušky architektury.

slavnosti svobody 2021

Kniha Možnosti vesnice vypráví příběhy dvanácti českých obcí, které za posledních 20 let prošly dramatickou architektonickou proměnou. Zaměřuje se na vesnice, které vsadily na současnou architekturu stejně jako na kvalitně provedené rekonstrukce nebo dokonale udržovaný veřejný prostor. Autory knihy jsou literární dokumentaristka Michaela Hečková a designér Matěj Chabera, kteří dílem volně navazují na předchozí titul 20 000 o současné architektuře na malých českých městech.

Publikace mapuje architektonické proměny českých vesnic od Šumavy přes Krkonoše, zapadlé Frýdlantsko, opuštěné Rychlebské hory či malebné okolí Litomyšle až po moravskoslezské Beskydy a znojemskou vinařskou oblast. Kráčí po stavebních stopách 20 českých architektonických studií, jako jsou Mjölk architekti, Atelier M1 architekti nebo Chybík+Krištof, a zkoumá také tvorbu krajinářských architektu°. Základem knihy jsou rozhovory Michaely Hečkové s dvanácti starosty, které autorka doplnila komentáři architektů a designér Matěj Chabera autorskými fotografiemi a ilustracemi.

„Kniha provede českým venkovem. Najdete v ní portrét ambiciózních beskydských Trojanovic a Palkovic, známé Líbeznice, které realizovaly za posledních 10 let neuvěřitelných 6 architektonických soutěží, Nevřeň, která se pustila do stavby komunitního Centra Caolinum a turistického uctění tradice těžby kaolinu, ale i neobjevené pohraniční Heřmanice na Frýdlantsku s neskutečně aktivním a pracovitým starostou, stejně jako dokonale upravené Poříčí u Litomyšle, jenž je držitelem zeleného Oskara pro obce – evropské ceny Entente Florale. Knihu můžete snadno použít jako alternativního průvodce na cesty, pokud vás zajímá současná architektura. Stejně tak jako inspiraci, pokud se rozvoji venkova věnujete odborně jako architekt, obecní architekt, starosta nebo angažovaný občan,“ říká autorka knihy Michaela Hečková.

Průvodce Možnosti vesnice přináší inspiraci architektům, fanouškům současné architektury, starostům, obyvatelům vesnic i měst nebo zkrátka cestovatelům po české krajině. Podařené architektonické proměny mění díky autorským rozhovorům a fotografiím na příběhy vesnic, jejich starostů a obyvatel. Vybrané vsi disponují novými školami, opravenými kostely, obecními úřady, kulturními domy, rozhlednami, nečekaně estetickými hasičárnami nebo jediným otevřeným kaolinovým dolem v České republice. Kvalitní architektura je ale pouze špičkou ledovce. Kniha odkrývá často skrytou historii, vnitřní motivace a kreativní tvůrčí kompromisy, které stojí za vznikem staveb.

Publikace se zaměřuje také na Plzeňský kraj

Centrum Caolinum Nevřeň bylo otevřeno 15. srpna 2014. Postavili jeden du°m, ale používají jich neˇkolik. Tak by se dal vyjádrˇit stavební princip Centra Caolinum Nevrˇenˇ. Navenek totiž spatrˇíte jednu budovou s hasicˇskou zbrojnicí, i když stavebneˇ se jedná o dva samostatné objekty. Architekt Jakub Chvojka se nechal inspirovat historií

obce. Prˇíroda tvorˇí jeskyneˇ, cˇloveˇk du°lní cˇinností vytvárˇí doly. Dutinu pod povrchem zemským nahradila vylouplá dutina uprostrˇed vesnice. Kulturní du°m rozehrává tradicˇní venkovský pu°dorys dlouhého obdélníku o rozmeˇrech 37 × 11 metru°. Vertikální akcent stavbeˇ dodává strmá sedlová strˇecha s výraznými štítovými steˇnami. Esteticky dokonale cˇisté betonové monolity štítových zdí v sobeˇ skrývají vysoké komíny. Interiér se prˇes prosklenou steˇnu a kryté zápraží otevírá smeˇrem do prˇilehlého verˇejného prostoru, který mimo jiné nabízí stále prˇístupnou expozici historie teˇžby kaolinu. Jádro domu tvorˇí prˇevýšený víceúcˇelový sál urcˇený kulturním, spolecˇenským, ale i vzdeˇlávacím akcím. Interiéru vévodí prˇiznaná drˇeveˇná konstrukce a pás nenápadných strˇešních oken, umísteˇných mezi drˇeveˇné lepené vazníky. Okna zvou dovnitrˇ slunce prˇirozeneˇ a lehce. Skoro jako byste se ocitli uprostrˇed novodobého kostela. Pohledem unešeneˇ kloužete po steˇnách a stropu. Jste uvnitrˇ a prˇitom venku.

„Standardy vesnic se posouvají. Po roce 1989 bylo potrˇeba postavit cˇesky´ venkov na nohy. Starostove´ si la´mali hlavu s opravou silnic, rˇesˇili dlouhodobe´ majetkove´ spory. Chybeˇly sˇkoly, sˇkolky. Zava´deˇla se kanalizace. Za´kladni´ infrastruktura nyni´ zacˇi´na´ vypadat vcelku saturovaneˇ. Je cˇas na druhou metu. Tou může být právě architektura jako na´stroj posi´leni´ identity. Také proto jsem moc ráda, že se úvodu ujal starosta úspěšných Dolních Břežan Věslav Michalik,“ dodává Hečková.

Autorkou konceptu a textů publikace je Michaela Hečková, která se dlouhodobě věnuje architektuře v menších českých městech či obcích. Je spoluautorkou a editorkou kulturní strategie MCˇ Praha 10, MCˇ Praha 14 a meˇsta Broumov. V soucˇasné dobeˇ pu°sobí jako tajemnice redakcˇní rady Institutu plánování a rozvoje hlavního meˇsta Prahy a píše pro architektonický blog campuj.online pod hlavičkou Centra pro architekturu a městského plánování (CAMP). Autorem fotografií, ilustrací a grafického provedení knihy je designér Matěj Chabera, který je podepsán také pod nedávnou novou identitou šumavského města Vimperk.

Kniha je v prodeji na stránkách nakladatelství Meziměsto a ve vybraných knihkupectvích jako jsou Book Therapy, K-A-V-K-A, Kosmas a další.

auto cb prislusenstvi

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ŠKODA PLUS referenční vozy

Hlavní zprávy

 

AUTO CB škoda plus
uniweb weby