Situace v kraji se lepší. Na Domažlicku pokračuje dekontaminace

V pondělí 4. května 2020 potřetí za dobu nouzového stavu zasedl Krizový štáb Plzeňského kraje.


Cílem bylo zejména zhodnotit situaci a shrnout činnosti kraje a dalších zainteresovaných složek.

„Situace v našem kraji v souvislosti s onemocněním COVID-19 se zlepšila. Klesající počty nakažených naznačují, že jsme postupovali dobře, každý den jsme v rámci pracovní skupiny jednali s představiteli nemocnic, Krajské hygienické stanice (KHS) a záchranky, a nastalou situaci jsme se snažili řešit. Podle možností a potřeby jsme rozdělovali osobní ochranné prostředky a zavedli režimová opatření. Nechci být přehnaně optimistický, ale domnívám se, že jsme situaci zvládli. Nicméně opatrnost je stále na místě a ani po rozvolnění opatření bychom neměli riziko nákazy podceňovat,“ shrnul situaci hejtman Josef Bernard v úvodu jednání Krizového štábu Plzeňského kraje. Dodal také, že je přesvědčen, že díky včasným režimovým opatřením, plošné desinfekci a dalším opatřením v nejvíce postižených okresech, se podařilo nákazu zvládnout a i tady už je patrný pokles počtu nakažených.

I z pohledu Krajské hygienické stanice byla nastavená opatření zejména na Domažlicku důležitá a pomohla šíření nákazy omezit. Dle ředitele KHS Michala Bartoše kraj tento postup zavedl jako jeden z mála krajů v republice a ocenil jej i náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula na své návštěvě v Plzeňském kraji, která se uskutečnila minulý týden.

KHS informovala, že od 1. května 2020 se v kraji rozběhla tzv. Chytrá karanténa, díky které se KHS rozšířily možnosti epidemiologického šetření. Jedná se zejména o digitalizaci dat a využití nadstavby v podobě sledování mobilního telefonu nebo transakcí platební kartou (po předchozím souhlasu dotyčné osoby), což pomáhá při tvorbě tzv. vzpomínkových map. „Můžeme se do budoucna potýkat s druhou vlnou epidemie, chceme být proto připraveni, abychom byli schopni ji rychleji a operativně zvládnout,“ uvedl v souvislosti s Chytrou karanténou Michal Bartoš.

Zástupce Armády České republiky informoval o nasazení svých pracovníků v kraji. Armáda jednak provádí asistenční službu Policii ČR na hraničních přechodech, ale také pomáhá při zavádění Chytré karantény (tři týmy na odběr vzorků a odvoz do laboratoře a posílení pracovišť KHS).

Členové Krizového štábu Plzeňského kraje obdrželi také informaci, že dodávky ochranných prostředků od ministerstva vnitra jsou v současnosti zastaveny a nákupy se budou uskutečňovat centrálně prostřednictvím Státních hmotných rezerv. Krajům bylo doporučeno, aby si vytvořily vlastní zásoby s cílem zajistit dostatek ochranných pomůcek v případě opakovaného rozšíření nákazy.

O dalším postupu se bude jednat na příštím zasedání krajského krizového štábu v pátek 15. května.

Plošná dekontaminace na Domažlicku 

Režimová opatření na Domažlicku a Klatovsku v souvislosti s vyšším výskytem nemoci COVID-19 budou zmírněna. V plošné dekontaminaci vybraných míst se do čtvrtka 7. května pokračujena Domažlicku, na Klatovsku dle potřeby.

Na Klatovsku i Domažlicku se epidemiologická situace zlepšuje, proto na dnešním jednání starostů obcí v uvedených okresech bylo odsouhlaseno zmírnění režimových opatření, zejména týkající se plošné dekontaminace. „Na Domažlicku bude plošná pravidelná dekontaminace zachována v dosavadním rozsahu do čtvrtka, pak bude na uvážení starostů, jaká místa bude nutné ještě dekontaminovat. Na Klatovsku je situace lepší, proto jsme se dohodli, že od dnešního dne si starostové zvolí, kde je stále nutné v dekontaminaci pokračovat. Oni znají situaci ve svých městech nejlépe,“ uvedl hejtman JosefBernard. Nadále je potřeba ale dodržovat zvýšená hygienická opatření v obchodech a nákupních centrech, používat rukavice a desinfekci.

Chlorovou i lihovou desinfekci stále dodává Hasičského záchranného Plzeňského kraje na distribuční místa na vybraných požárních stanicích. Poskončení plošné dekontaminace budou dodávky probíhat na základě domluvy se starosty.

Na Tachovsku ukončení dekontaminace

V úterý se uskutečnilo jednání hejtmana Josefa Bernarda a zástupců Krajské hygienické stanice (KHS) s vybranými starosty obcí na Tachovsku, na kterém bylo rozhodnuto o ukončení plošné dekontaminace. Dle sdělení KHS se situace zlepšila a není nutné v plošné dekontaminaci pokračovat. Další případná hygienická opatření jsou na uvážení starostů jednotlivých obcí.

 


The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka