Koterovští dobrovolní hasiči chtějí nové sociální a provozní zázemí

Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Koterově chce vybudovat nové sociální a provozní zázemí své hasičské zbrojnice.

slavnosti svobody 2021

Rada města Plzně schválila podání žádosti o dotaci na Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky v rámci dotačního programu Účelové investiční dotace pro JSDOH pro rok 2022. Záměrem Městského obvodu Plzeň 2 je podání žádosti na ministerstvo vnitra, následně pak požádat Plzeňský kraj, který úspěšným žadatelům o dotaci z ministerstva vnitra přispívá až do maximální výše 2/3 státní dotace.

„Celkové předpokládané náklady na vybudování nového sociálního zázemí dobrovolných hasičů v Koterově jsou vyčísleny na 8,75 milionu korun, ministerstvo vnitra žádáme o dotaci ve výši 4,375 milionu korun a předpokládaná dotace Plzeňského kraje by činila 2,917 milionu korun. Zbylé náklady (1,458 milionu korun) by financoval druhý městský obvod z vlastních zdrojů,“ vysvětlil radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem David Šlouf.

„První etapu rekonstrukce hasičské zbrojnice v Koterově představuje novostavba, která bude sloužit jako sociální a provozní zázemí areálu. Nachází se zde rovněž prostor pro garážování a uskladnění drobné hasičské techniky. Novostavba je navržena dle dochovaných záznamů o historické budově, která v těchto místech stávala, jako přízemní objekt s obytným podkrovím, přičemž je navržena v půdorysné stopě tohoto historického objektu. Při výstavbě budou použity místně tradiční materiály a principy, a to zejména s ohledem na existenci památkové rezervace,“ uvedl místostarosta druhého městského obvodu Jan Fluxa.

V současnosti je platné územní rozhodnutí, zpracována a projednána projektová dokumentace pro stavební řízení, které probíhá. Nabytí právní moci stavebního povolení se očekává na přelomu srpna a září. „Předpokladem je, že na rozhraní třetího a čtvrtého čtvrtletí 2021 bude stavba připravena k realizaci,“ dodal Jan Fluxa.


auto cb prislusenstvi

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
koronavirus v plzni

Hlavní zprávy

 

AUTO CB škoda plus
uniweb weby