Kraj má novou rezervaci Janovský potok a přírodní park Berounka

Rezervace Janovský mokřad se nachází v okrese Plzeň-sever, převážnou část rezervace tvoří rozsáhlý mokřad v místě zaniklého rybníka Janov, rozloha oblasti je téměř 72 hektarů.

weby uniweb

Mokřad i související plochy slouží jako biotop mnoha vzácným a ohrožených organizmům, převážně ptákům a obojživelníkům, ale také bohatému spektru hmyzu, včetně motýlů. Nejcennější pozemky zahrnuté do území přírodní rezervace jsou z velké části ve vlastnictví Plzeňského kraje. Cílem zřízení rezervace je zajištění ochrany a dalšího přirozeného rozvoje zejména mokřadního ekosystému, území má pak zásadní význam a hodnotu ve vysoké biodiverzitě území s širokým spektrem vzácných a významných živočišných druhů.

Nově zřizovaný přírodní park „Berounka“ představuje spojení současných přírodních parků „Horní Berounka“ (zřízen r. 1996) a „Hřešihlavská“ (zřízen r. 1978). Tyto přírodní parky spolu hraničí, přičemž jejich společným znakem je dochovaný krajinný ráz zaříznutého údolí řeky Berounky, jejích přítoků, skalních výchozů, přilehlých lesních komplexů a zemědělských kultur včetně kulturních dominant krajiny a historické zástavby obcí s architektonickou hodnotou. Z tohoto důvodu je vhodné tyto stávající přírodní parky spojit do jednoho a upravit jeho hranice tak, aby byly tvořeny neměnnými prvky krajiny.

ilustrační foto


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Loop Jazz CLub

Hlavní zprávy

 

weby uniweb
uniweb weby