Kraj: Ministerstvo v případě větrníků nerespektuje zájmy obcí a měst

Plzeňský kraj obdržel Metodické sdělení ministerstva pro místní rozvoj, které se týká územně plánovací dokumentace obcí ve vztahu k umisťování výroben elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

weby na míru UNIWEB

Tedy větrných a fotovoltaických elektráren. Nesouhlasí s takto pojatou podporou obnovitelných zdrojů energie a upozorňuje na to, že tak jak je nastavena, nezohledňuje další veřejné zájmy v daném území a nerespektuje zájmy obcí a měst, které v daném území prosazují.

Vládním zákonem č. 19/2023 Sb., kterým se mění energetický a stavební zákon v oblasti obnovitelných zdrojů energie skutečně došlo k nebývalému zásahu do práva obcí a krajů na samosprávu, které je zakotveno  v Ústavě České republiky. Nyní jsou již obnovitelné zdroje energie považovány „pouze“ za technickou infrastrukturu se všemi negativními důsledky, které z této skutečnosti vyplývají. V důsledku zákona č. 19/2023 Sb. tak může dojít k nebývalému znehodnocení krajiny České republiky, které nemá v historii obdoby.

Pro laika to znamená, že jestliže se investor rozhodne postavit fotovoltaickou nebo větrnou elektrárnu větší než 1 MV, nemusí být v souladu s územním plánem. Stačí mu vyjádření orgánu územního plánování, zda je záměr v souladu s charakterem krajiny.  V tuto chvíli tak záleží jen na úředníkovi, jak rozhodne.

„Na základě tohoto zákona tak došlo de facto k „prolomení“ územního plánu, který je jedním z hlavních nástrojů, jenž slouží k nastavení koncepce rozvoje každé obce a k rozhodování o změnách v území.  S takto pojatou podporou obnovitelných zdrojů energie, kdy se bez potřebné diskuze s kraji a obcemi rozhodlo o bezprecedentní podpoře obnovitelných zdrojů energie, bez ohledu na další veřejné zájmy v území, nelze souhlasit,“ říká hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták a dodává: „Plzeňský kraj si je vědom nutnosti podpory obnovitelných zdrojů energie v dnešní turbulentní době, avšak tato podpora by měla nastavena smysluplně a s ohledem na další veřejné zájmy v území.“


weby uniweb zprávy

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Voices of Hollywood

Hlavní zprávy

 

Renault Captur - Renault bez čekání
uniweb weby