Kraj podpoří dotacemi kulturu i památkovou péči

Rada kraje projednala, schválila a doporučila zastupitelstvu schválit poskytnutí neinvestičních dotací v rámci programu Podpora kultury v PK pro rok 2023.

potisk adapt print

Žádostí se v požadovaném termínu na krajském úřadu sešlo 130. Rada kraje na základě hodnotitelské komise odsouhlasila poskytnutí dotací v celkové výši 4,62 milionu korun 88 žadatelům a doporučila Zastupitelstvu kraje schválit přidělení dotace dalším 35 žádostem v celkové výši 3,08 milionu korun. „Celkem tak na podporu projektů v oblasti kultury půjde 7,7 milionů korun,“ upřesnil radní  pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libor Picka. 

Podpora v oblasti památkové péče pro rok 2023

Krajští radní také projednali a schválili poskytnutí dotací v rámci programu Zachování a obnova kulturních památek PK, a to včetně náhradníků. „Do tohoto programu bylo podáno celkem 172 žádostí, z toho 14 jich bylo vyřazeno z formálních důvodů. Přijato jich tak bylo celkem 158 v celkovém objemu 57 milionů korun,“ vyčíslil radní  pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libor Picka. Rada dnes přímo rozhodla o poskytnutí dotací ve výši 2,54 milionu korun pro 20 žadatelů. Zastupitelstvo bude odsouhlasovat přidělení dalších finančních prostředků z daného programu v celkové výši 21,46 milionu korun pro 102 žadatelů. 

V rámci programu „Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru; podpora tvorby plánů ochrany na území PK bylo přijato 55 žádostí v celkovém finančním objemu 6,725 milionu korun. Rada rozhodla přímo o poskytnutí dotací v celkovém objemu 2,89 milionu korun pro 28 žadatelů. Zastupitelstvo bude odsouhlasovat dále přidělení dalších finančních prostředků ve výši 1,51 milionu korun pro 20 žadatelů.

ilustrační foto

SEO konzultant

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Voices of Hollywood

Hlavní zprávy

 

Dacia - Ihned k odběru
uniweb weby