Kraj podpoří Ekologické investiční projekty

Celkem 4 miliony korun jsou vyčleněny na Dotační program Ekologické investiční projekty 2020.

Jarní servisní akce AUTO CB

Tento dotační program vznikl v roce 2019 spojením dotačního programu Podpora zpracování projektových dokumentací s dotačním programem Podpora protipovodňových opatření, které byly dříve vyhlašovány jako samostatné dotační programy. Dotační program Ekologické investiční projekty je tedy rozdělen na dva dotační tituly, a to dotační titul č. 1 – Podpora zpracování projektových dokumentací – vodohospodářská infrastruktura 2020 a dotační titul č. 2 – Podpora protipovodňových opatření 2020. Oba výše uvedené dotační tituly jsou určeny na podporu spolufinancování pořízení projektové dokumentace pro účely výstavby vodohospodářské infrastruktury (vodovody, vodárenské objekty, kanalizace a čistírny odpadních vod pro veřejnou potřebu) či projektové dokumentace pro realizaci preventivních protipovodňových opatření. Plzeňský kraj se rozhodl pro vyhlášení uvedeného dotačního programu z důvodu, že vždy se jedná o finančně nákladné investiční akce, které mohou výrazně zatěžovat rozpočty obcí.

Příjem žádostí bude probíhat u obou výše zmíněných dotačních titulů od 2. 3. 2020 do 31. 3. 2020.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka