Kraj podpoří Ekologické investiční projekty

Celkem 4 miliony korun jsou vyčleněny na Dotační program Ekologické investiční projekty 2020.

james bond net concert

Tento dotační program vznikl v roce 2019 spojením dotačního programu Podpora zpracování projektových dokumentací s dotačním programem Podpora protipovodňových opatření, které byly dříve vyhlašovány jako samostatné dotační programy. Dotační program Ekologické investiční projekty je tedy rozdělen na dva dotační tituly, a to dotační titul č. 1 – Podpora zpracování projektových dokumentací – vodohospodářská infrastruktura 2020 a dotační titul č. 2 – Podpora protipovodňových opatření 2020. Oba výše uvedené dotační tituly jsou určeny na podporu spolufinancování pořízení projektové dokumentace pro účely výstavby vodohospodářské infrastruktury (vodovody, vodárenské objekty, kanalizace a čistírny odpadních vod pro veřejnou potřebu) či projektové dokumentace pro realizaci preventivních protipovodňových opatření. Plzeňský kraj se rozhodl pro vyhlášení uvedeného dotačního programu z důvodu, že vždy se jedná o finančně nákladné investiční akce, které mohou výrazně zatěžovat rozpočty obcí.

Příjem žádostí bude probíhat u obou výše zmíněných dotačních titulů od 2. 3. 2020 do 31. 3. 2020.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Víte za co platíte AUTO CB

Hlavní zprávy

 

Víte za co platíte AUTO CB
uniweb weby