Kraj podpoří hospicovou péči

Čtyři miliony korun jsou v letošním roce určeny na dotační program Podpora domácí hospicové péče v Plzeňském kraji 2020.

První veřejné kluziště v Plzni

 Dotační Program je vyhlašován již čtvrtým rokem. Cílem Programu je zvýšit dostupnost domácí hospicové péče na území Plzeňského kraje a umožnit tak nevyléčitelně nemocným v terminálním stádiu života dožít ve vlastním sociálním prostředí.

Domácí hospicovou péčí se rozumí hospicová péče poskytovaná domácím hospicem ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Jde o 24 hodinovou nepřetržitou, dostupnou a odbornou péči pacientům (klientům), kteří se nachází v pokročilé nebo konečné fázi onemocnění a kteří si přejí strávit poslední etapu života ve vlastním sociálním prostředí. U takovýchto pacientů byly zpravidla vyčerpány všechny možnosti klasické léčby a pokračuje pouze léčba symptomatická s cílem minimalizovat bolest a zmírnit všechny potíže vyplývající ze základní diagnózy i jejích komplikací a zohledňující biologické, psychologické a sociální potřeby nemocného. Domácí hospicové služby zahrnují jak paliativní péči o klienty, tak i psychosociální a duchovní podporu poskytovanou klientovi i celé rodině, kterou zajišťuje multidisciplinární tým složený ze zdravotnických i nezdravotnických pracovníků. Součástí služeb poskytovaných v rámci domácí hospicové péče je také zaučení pečujících v péči o pacienta, péče o zemřelého pacienta a podpora rodiny po úmrtí pacienta.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČEZ - Čistá energie zítřka

Hlavní zprávy

 

Uniweb weby