Kraj podpoří organizace zdravotně postižených

Rada kraje schválila vyhlášení dotačního titulu „Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2022“.

weby na míru UNIWEB

A to pro organizace, které sdružují zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji. Podpora je zaměřena na tři oblasti, a to na podporu provozu a činnosti organizací, na rekondiční/edukační pobyty se zdravotním programem a na podporu vzdělávacích, kulturních, společenských a jiných obdobných aktivit sloužících potřebám zdravotně postižených a chronicky nemocných. Tyto organizace byly podpořeny ve stejném dotačním titulu i v letech 2014 – 2021.

Nároky žadatelů budou uspokojeny maximálně do výše 3,8 mil. Kč.

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

NetConcert George Duke Band
uniweb weby