Kraj podpoří sociální služby, zdravotně postižené i prevenci závislostí

V rámci Programu podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2024 schválila Rada PK poskytnutí dotací ve výši 4,2 mil. Kč.

Jarní servisní akce AUTO CB

Dotace do 1 mil. Kč schvaluje rada, ostatní pak schvaluje krajské zastupitelstvo na základě doporučení rady. Hodnoceno bylo celkem 28 žádostí. Podpora zmiňovaných organizací je zaměřena na tři základní oblasti. Jsou jimi provoz a činnost organizace, rekondiční/edukační pobyty se zdravotním programem a podpora vzdělávacích, kulturních, společenských a jiných obdobných aktivit sloužících potřebám zdravotně postižených a chronicky nemocných.

Program podpory prevence v oblasti závislostí v Plzeňském kraji v roce 2024 byl vyhlášen v listopadu loňského roku. Během ledna pak byly přijímány žádosti o dotace. Celkem na 13 projektů požádalo o podporu 6 organizací. Rozděleno bude 3,3 mil. Kč. 

Rada schválila rozdělení dotací téměř 856 tis. Kč Centru protidrogové prevence a terapie o.p.s. (Program následné péče, CPTT) a Středisku křesťanské pomoci Plzeň (Terapeutická komunita Vršíček). Zbývající část finanční podpory 2,44 mil. Kč doporučila rada ke schválení krajskému zastupitelstvu. 

Rada schválila vyhlášení Programu podpory sociálních služeb v PK 2024 – Pečovatelská služba poskytovaná obcemi, ve kterém mohou žádat obce nebo jimi zřizované či založené organizace o neinvestiční dotaci. Požádat lze prostřednictvím aplikace eDotace na webu Plzeňského kraje. Alokovaná částka na tento program je maximálně 5 mil. Kč. Dále rada schválila podporu pro obce, které mají uzavřenou smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území kraje v roce 2024 dotačním titulem téhož znění. Alokovaná částka na tuto podporu v rámci program je 3,6 mil. Kč.

The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka