Kraj pomůže obnovit cestu a rybník v Nezamyslicích

Rada Plzeňského kraje odsouhlasila poskytnutí dotace ve výši 207 150 Kč z programu „Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou“.

SEO UNIWEB

Obec Nezamyslice obdrží finanční prostředky na obnovu místní komunikace a rybníku, poškozených v důsledku bleskové povodně. 

Finanční podpora se poskytuje formou účelové dotace na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území kraje. Obnovou majetku se rozumí odstranění škod na majetku, které byly způsobeny pohromou a které brání jeho využití pro určenou základní funkci, nebo pořízení majetku, který bude plnit tutéž základní funkci jako majetek zničený pohromou. Finanční podporu lze dle pravidel poskytnout až do výše 70 % nákladů, jež je nezbytné vynaložit na obnovu majetku. Žádosti může být vyhověno pouze zčásti co do výše dotace i co do jejího účelu, tedy zejména rozsahu obnovovaného majetku.

Poskytnutí dotace budou ještě schvalovat zastupitelé.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
VOUSATÝ LENIVEC

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018
seo uniweb