Kraj požádá stát o dotaci na novou galerii

Rada Plzeňského kraje odsouhlasila předložení žádosti k projektu „Výstavba nové budovy Západočeské galerie v Plzni“.

Cílená propagace v Plzni

Ten bude realizovat Západočeská galerie v Plzni a žádost směřuje do programu Ministerstva kultury České republiky 134D220 „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností“. Rada souhlasí s realizací projektu a schvaluje  kofinancování tohoto projektu z rozpočtu Plzeňského kraje.

Projekt výstavby nové budovy Západočeské galerie v Plzni je záměrem s významným nadregionálním dopadem. Jedná se o výstavbu nového objektu budovy Západočeské galerie v Plzni, který bude tvořit moderní polyfunkční budova.. Mezi hlavní přínosy a efekty vzniku nové budovy patří zásadní posílení kulturní nabídky (vybudování stálé expozice moderního umění, samostatná expozice Ladislava Sutnara, realizace výstav dle programového plánu, další doplňující kulturní aktivity, nabídka nových produktů), splnění zákonných požadavků na podmínky uchovávání sbírkového fondu a péče o něj (vybudování centrálního a tranzitního depozitáře ZČG), zkvalitnění služeb a zvýšení nárůstu počtu domácích i zahraničních návštěvníků.

Projekt je plánován na 5 let (srpen 2019 – září 2023). V letech 2020 - 2022 je plánována realizace stavby a v letech 2022 – 2023 bude řešeno vybavení (mobiliář, interiér). Na stavbu je vydáno již platné stavební povolení a byla vypracována studie proveditelnosti.

Celková výše nákladů po přepočtu na cenovou úroveň roku 2020 činí 929,4 mil. Kč a to včetně vybavení mobiliářem a interiéru. Předpokládá dotaci ze státního rozpočtu ve výši 480 mil. Kč a kofinancování části projektu z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 449,4 mil. Kč, což činí maximálně a případně nezpůsobilých výdajů projektu. 

Rada souhlasí s předložením žádosti po konzultaci s představiteli Ministerstva kultury i Ministerstva financí. V případě schválení nižší dotační částky ze státního rozpočtu rozhodne rada o dalším postupu ve věci výstavby nové galerie. 

The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
The Loop Jazz Club

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka