Kraj uvolní 27 milionů na cyklostezky

V rámci dotačního titulu Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované doprovodné cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji rada odsouhlasila rozdělení investiční dotace v celkové výši 27 milionů korun mezi 10 žadatelů.

james bond net concert

Žadatel
Popis projektu
město Stod

Vybudování dílčího úseku dálkové cyklotrasy CT3, Praha Plzeň Regensburg, a to úseku D5, cyklostezky, která propojí dva již vybudované úseky.
obec Raková

Vybudování pumptrackové dráhy ve sportovním areálu v obci Raková.
město Klatovy

Výstavba stezky pro pěší a cyklisty podél silnice I/27 s povrchem z asfaltového betonu v délce 702 m o proměnné šířce 3 - 5 m,
obec Břasy

Oprava a výstavba účelové komunikace v k.ú. obce Kříše, po které je vedena mezinárodní dálková cyklotrasy CT37. Z důvodů vlastnických poměrů na původní komunikaci je mezinárodní dálková cyklotrasa CT 37 v tomto úseku neprůjezdná.
obec Vejprnice

Vybudování nové smíšené cyklostezky vedoucí podél železniční trati Plzeň - Domažlice a Vejprnického potoka z obce Vejprnice směrem k obci Tlučná. Předmětem dotace je pouze větev A1, která se nachází v katastrálním území obce Vejprnice.
město Starý Plzenec

Výstavba úseku nadregionální dálkové cyklostezky č. 31 mezi městem Starý Plzenec a částí obce Sedlec.
město Blovice
Oprava stávající místní komunikace mezi chatovou osadou Kamensko a městem Blovice. V této trase je vedena nadregionální dálková cyklotrasa CT 31
město Holýšov

Oprava povrchu stávající polní cesty v katastrálním území Dolní Kamenice u Holýšova v délce cca 548 běžných metrů, šířky 3 metrů, která je součástí mezinárodní dálkové cyklotrasy CT3.
město Dobřany

Výstavba dílčí části mezinárodní dálkové cyklotrasy CT3 z města Dobřany do obce Vstiš. Projekt navazuje na již vybudovaný první úsek. V km 1,238 a 1,660
Mikroregion Horní Berouka, povodí Klabavy

Vybudování dílčí části mezinárodní dálkové cyklotrasy CT3 mezi městem Rokycany a obcí Klabava. Úsek navazuje na již vybudované vyvedení cyklistické dopravy z města Rokycany

RPK zároveň odsouhlasila na základě žádosti obce Křenovy poskytnutí individuální účelové dotace na vybudování dílčí části mezinárodní dálkové cyklotrasy CT 3 mezi obcí Semošice a Křenovy ve výši 4,9 milionu korun. Rozdělení dotací musí ještě schválit Zastupitelstvo Plzeňského kraje.

Zařazení stavebních akcí ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy z prostředků SFDI do seznamu akcí na silnicích II. a III. třídy a cyklostezkách

Rada Plzeňského kraje chválila tyto stavební akce:
II/200 Horšov - protismyková úprava a osazení zádržného sytému
III/19524 Pařezov - protismyková úprava a osazení zádržního sytému
II/200 Mířkov - protismyková úprava a osazení zádržného sytému
II/180 Dolanský most - protismyková úprava
II/183 Šťáhlavy - protismyková úprava
III/18043 železniční přejezd Dobřanská - protismyková úprava
II/233 Chrást - protismyková úprava
II/199 Trnová kř. s MK Oldřichov - protismyková úprava
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje předloží Státnímu fondu dopravní infrastruktury žádost o financování těchto akcí.weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Loop Jazz CLub

Hlavní zprávy

 

loop jazz club
uniweb weby