Kraj vyhlásil druhé kolo programu Obědy do škol na rok 2024/25

Pro dva školní roky 2023/24 a 2024/25 obdržel Plzeňský kraj dílčí alokovanou částku 10,4 mil. Kč na dotační program Obědy do škol. Cílem projektu ministerstva je zajištění stravování v MŠ, ZŠ a SŠ ve věku 2-26 let.


V květnu 2023 bylo Radou PK vyhlášeno první kolo tohoto programu, kam se přihlásilo pro školní rok 2023/24 celkem 45 škol na území kraje bez rozdílu zřizovatele. Těmto školám byla poskytnuta dotace 3,49 mil. Kč. 

„Vzhledem k tomu, že po termínu uzávěrky projevilo zájem přihlásit se do programu ještě dalších 7 škol, byla jim poskytnuta ještě další dotace, a to celkem 304 tis. Kč. Podmínky čerpání tohoto programu to naštěstí školám umožnily,“ říká náměstek hejtmana pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc s tím, že v současné době ještě zbývá dočerpat finanční prostředky, proto kraj vyhlašuje druhé kolo programu na školní rok 2024/25. „Objem prostředků pro druhé kolo je 8,5 mil. Kč s tím, že lze čerpat na období od 1. 9. 2024 až do 31. 8. 2025 u mateřinek, u základních a středních škol je toto období od 1. 9. 2024 do 30. 6. 2025,“ doplnil Vladimír Kroc. Plzeňský kraj se podle pravidel programu podílí na financování nákladů 10 % a v případě nezpůsobilých nákladů pak hradí 100 %. V červenci 2023 obdržel Plzeňský kraj od MPSV zálohovou platbu 30 % alokované částky, další financování ze strany ministerstva proběhne na základě vyúčtování za jednotlivá monitorovací období zálohovými platbami. V současné době nebyla schválena monitorovací zpráva, proto kraj musí předfinancovat dotační program částkou 3 mil. Kč.

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Nový Superb

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka