Kraj vyhlašuje dotační programy v oblasti mládeže

Cílem programu Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2021je finančně podporovat mezinárodní projekty a výměny mládeže, které navazují na Bílou knihu Evropské komise o mládeži.

SEO UNIWEB

Přijatou Evropskou komisí 21. listopadu 2001, výchova mladých lidí k solidaritě, toleranci a porozumění prostřednictvím interkulturního vzdělávání a podpora spolupráce s partnerskými regiony Plzeňského kraje v oblasti školství a mládeže.

Program Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2021

Cílem dotačního titulu je podpora realizace aktivit škol a školských zařízení v oblasti primární prevence rizikového chování, zejména programů všeobecné, selektivní a indikované prevence rizikového chování zaměřených na děti a mládež na území Plzeňského kraje, adaptačních pobytů - zejména žáků 1. a 6. ročníků ZŠ a žáků 1. ročníků středních škol, dále podpora projektů zaměřených na vzdělávání pedagogických pracovníků škol v oblasti primární prevence rizikového chování, specializační studium školních metodiků prevence či supervizi pedagogických sborů.

Program Podpora poskytovatelů primární prevence rizikového chování v Plzeňském kraji v roce 2021

Cílem dotačního titulu je podpora realizace aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování, zejména programů všeobecné, selektivní a indikované prevence rizikového chování zaměřených na děti a mládež na území Plzeňského kraje, dále podpora projektů zaměřených na vzdělávání pedagogických pracovníků škol v oblasti primární prevence rizikového chování, specializační studium školních metodiků prevence či supervizi pedagogických sborů. Je určen osobám a organizacím, které poskytují aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování školám a školským zařízením Plzeňského kraje.

Program Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2021

Cílem programu je vytvářet a rozšiřovat stávající nabídku volnočasových aktivit určených pro organizované i neorganizované děti a mládež v Plzeňském kraji, využít objem finančních prostředků určených na podporu dětí a mládeže v Plzeňském kraji s cílem všestranně působit na pozitivní osobnostní rozvoj dětí a mládeže prostřednictvím smysluplných volnočasových aktivit.

Program Nadání 2021

Cílem programu je podporovat a rozvíjet nadání a zájem žáků středních škol o přírodovědné, společenskovědní a jazykové obory, rozvíjet péči o nadané děti a mládež ve středních školách, zlepšovat materiální vybavení středních škol pro práci s nadanými žáky.

Celkem bude poskytnuto 6 070 000 Kč. Příjmem žádostí bude probíhat od 19. 2. do 10. 3. 2021, program Nadání 2021 od 2. 8. do 23. 8. 2021.


weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
gif auto cb 2021

Hlavní zprávy

 

auto cb gif 2021
seo uniweb