Křídla andělů zajistí na Plzeňsku terénní hospicovou péči

Obyvatelé Plzeňského kraje v okrese Plzeň město a v jeho okolí budou moci od ledna roku 2022 využívat zdravotnických služeb od nově vzniklé organizace Křídla andělů, z.ú..

weby na míru UNIWEB

Tu založil Oblastní spolek Českého červeného kříže Plzeň-město  a Rokycany,“ informovala po dnešním jednání Rady kraje hejtmanka Ilona Mauritzová. Plzeňský kraj činnost spolku, zaměřeného na poskytování terénní hospicové péče, podpoří individuální finanční dotací ve výši 198 000 korun. Bude využita na nákup zdravotnických pomůcek.

Základem služeb Křídel andělů je domácí hospicová péče, která nabídne pomoc a podporu nevyléčitelně nemocnému a jeho nejbližším v konečné fázi jeho nemoci. Tato služba bude poskytována v domácím prostředí tak, aby nemocný mohl prožít závěr svého života doma v kruhu svých nejbližších. Prioritou pro Křídla andělů, z.ú. je zvyšování kvality života nejlépe bez bolesti a osamocení při zachování lidské důstojnosti.

Jejich péči pak budou moci dále využívat též lidé všech věkových kategorií, kteří jsou po operačních zákrocích, chronicky nemocní, jejichž zdravotní stav vyžaduje dlouhodobou a pravidelnou péči kvalifikovaných odborníků, osoby po mozkových příhodách, s roztroušenou sklerózou, diabetem, senilní  či neurodegenerativní demenci, CHOPN či Parkinsonovou nemocní. Dále osoby s ochrnutím, se závažným duševním onemocněním, imunodeficitem či chronickou bolestí, osoby se sondovou výživou, popřípadě stomií nebo permanentními katetry.

„Díky finančnímu příspěvku kraje dovybaví Křídla andělů zdravotnickými pomůckami svůj terénní multidisciplinární tým, který bude poskytovat domácí ošetřovatelskou péči nejen v Plzni, ale v dojezdové vzdálenosti 30 až 40  kilometrů od ní. Vybavení týmů pořízené s podporou kraje tak přispěje nejen ke zvýšení kvality života pacientů v domácím prostředí, ale zároveň usnadní i zdravotníkům jejich péči o pacienta,“  zdůraznila hejtmanka Ilona Mauritzová. Připomněla, že hospicová péče i její terénní týmy se dlouhodobě pohybují na hranici ufinancovatelnosti. Jako hejtmanka jednoho z krajů ČR a předsedkyně Komise Rady AKČR proto přivítala poslední rozhodnutí VZP, která vyslyšela požadavky hejtmanů, a navýšila částky na podporu domácí paliativní péče.

Tato nová organizace má připravený multidisciplinární  tým pracovníků, kteří splňují podmínky stanovené VZP, a bude žádat následně po získání registrace o uzavření smlouvy s pojišťovnami za úhradu poskytnuté péče.  „Přistupujeme ke každému, jako jedinečné osobnosti, přičemž neřešíme pouze biologické potřeby. Staráme se též o záležitosti psychologické, sociální nebo spirituální. Náš tým je složený z odborníků, kteří mají už roky praxe ve svých oborech. Krom lékařů s různými stupni vzdělání se na péči podílí všeobecné sestry, fyzioterapeut, ergoterapeutka, nutriční terapeutka či farmaceutka. Sociální problematiku péče zastřešují sociální a zdravotně-sociální pracovníci. Péči o duševní zdraví poskytuje psycholožka a psychoterapeuti. Spirituální otázky řeší duchovní,“ přiblížila přístup a zajištění péče o pacienta ředitelka spolku Křídla andělů Klára Vyletová. Pro seniory nabízí organizace Křídla andělů, z.ú. také bezplatnou pečující online poradnu a do budoucna plánuje vzdělání poradců pro pozůstalé.

Smlouva o přidělení krajské dotace bude podepsána do konce roku. K datu podepsání smlouvy také musí být organizace Křídla andělů, z.ú., držitelem oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

„Plzeňský kraj chce v roce 2022 podpořit  síť mobilních hospicových týmů, které by pokryly poskytování hospicové  péče ve všech okresech,“ závěrem zdůraznila hejtmanka  Ilona Mauritzová.


NetConcert George Duke Band

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
PolyMedia

Hlavní zprávy

 

NetConcert Bobby Shew
uniweb weby