Krajské dotace pomohou záchranářům, bezpečnosti obcí i hasičům

Rada kraje schválila dotaci ve výši 100 000 Kč spolku Záchranná služba Royal Rangers na úhradu nákladů bezprostředně souvisejících s poskytováním péče o pacienty s covid-19.

weby uniweb

 Spolek je neziskovou organizací na bázi dobrovolnictví, na přelomu 2020/21 vytvořili členové spolku covid tým, který zajišťoval péči o pacienty s onemocněním covid-19 v domácím prostředí. Úkolem týmu byly opakované návštěvy, zprostředkování komunikace pacienta s lékařem, medikace a případná zajištění potřebných vyšetření, psychická podpora pacientovi i rodině, zajištění oxygenoterapie a následná dechová rehabilitace. Od začátku roku poskytl péči covid tým Royal Rangers desítkám pacientů, čímž došlo ke zvýšení nákladů na ochranné pomůcky, pohonné hmoty, náklady na doplňkovou léčbu kyslíkem (u jednoho pacienta s těžkým průběhem nemoci COVID-19 se jedná o cca 4.500 Kč na 48 hodin za tzv. vysokoprůtokový kyslík). Náklady dosud hladil spolek z vlastních zdrojů. Finanční prostředky budou využity na náklady zdravotních služeb v roce 2021.

Dotační program „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2021“

Rada schválila a doporučila ke schválení zastupitelstvu dotační podporu v rámci programu na zajištění bezpečnosti v obcích v kraji pro rok 2021. Vzhledem ke zhoršující se situaci v oblasti bezpečnosti v mnoha obcích byl radou vyhlášen tento program již počtvrté. Finanční podporu do výše maximálně 75 % nákladů na projekt u obcí do 2 000 obyvatel a do 50 % nákladů u ostatních lze využít na obecní policii, bezpečnostní agenturu, realizaci preventivně informačních projektů, zřízení, rozšíření nebo rekonstrukce kamerového dohledového systému, realizace dalších technických opatření zajišťujících bezpečnost v obcích, zpracování analýz k posílení veřejného pořádku a bezpečnosti v obcích. Plzeňský kraj na tento program vyčlenil ve svém rozpočtu 10 mil. Kč. Uspokojeno bylo 35 žádostí v celkové hodnotě téměř 7,5 mil. Kč.

„Jsem ráda, že máme prostředky na to, abychom všem obcím, které si požádaly, pomohli ke zvýšení bezpečnosti jejich občanů,“ uvedla hejtmanka Ilona Mauritzová.

Dotační program „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2021“

Rada schválila a doporučuje ke schválení zastupitelstvu finanční podporu 16,5 mil. Kč z dotačního programu na podporu jednotek SDH obcí v Plzeňském kraji pro rok 2021. Kraj z tohoto programu na základě zákona o požární ochraně přispívá obcím pro jejich jednotky SDH. Cílem programu je zabezpečení a systematická podpora plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany v souladu s „Koncepcí požární ochrany Plzeňského kraje“. Finanční podpora z tohoto programu může být poskytnuta pouze obci, která je zřizovatelem JSDHO zařazené do plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany. Dotaci lze využít na  nákup nového dopravního automobilu, nákup a rekonstrukci cisternové automobilové stříkačky, nákup přetlakových dýchacích přístrojů a na vybavení a opravy neinvestiční povahy. Podpořeno je 168 jednotek SDH obcí. Jsou jimi např. Poběžovice - nákup nové cisternové automobilové stříkačky, Plánice – rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky, Hostouň a Kdyně – nákup nového dopravního automobilu.


weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Loop Jazz CLub

Hlavní zprávy

 

weby uniweb
uniweb weby