Krajští radní podpoří dostupnou ambulantní péči

Rada schválila vyhlášení dotačního programu „Podpora dostupnosti ambulantní zdravotní péče v Plzeňském kraji 2020“.


Na ten je v rozpočtu vyčleněno 5 milionů korun.

Důvodem podpory je zajistit dostupnost ambulantní zdravotní péče u poskytovatelů zdravotních služeb v malých obcích na území Plzeňského kraje, kde je zdravotní péče zajištěna nedostatečně nebo hrozí, že zdravotní péče přestane být poskytována zcela. Program by měl podpořit projekty, jejichž cílem je získat nové poskytovatele zdravotních služeb primární ambulantní péče nebo udržet stávající poskytovatele na území obce. V případě okresů Tachov a Plzeň-sever jsou z důvodu chybějící nemocnice v těchto oblastech do podporovaných oborů zahrnuty i  některé z oborů specializované ambulantní péče.

V rámci dotačního Programu jsou podporovány lékařské obory všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, pediatrie či dětské lékařství, zubní lékařství, gynekologie a porodnictví a na území okresů Tachov a Plzeň-sever také lékařský obor vnitřní lékařství, kardiologie, endokrinologie a diabetologie a chirurgie.

V rámci Programu jsou vyhlášeny dva dotační tituly:

1.Podpora dostupnosti ambulantní zdravotní péče – obce

Tento dotační titul je určen pro malé obce vlastnící prostory, které slouží (popř. by mohly sloužit) jako ordinace lékaře v dotčených oborech, či pro obce, které chtějí takové prostory pořídit. Dotace je určená na zajištění prostor pro ordinaci a pořízení přístrojového či dalšího vybavení.

2.Podpora dostupnosti ambulantní zdravotní péče – poskytovatelé zdravotních služeb. 

Tento dotační titul je určen pro poskytovatele zdravotních služeb (lékaře) v dotčených oborech, kteří působí v ordinacích v malých obcích. Dotace je určená na pořízení přístrojového či dalšího vybavení.

Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 3. 4. 2020 do 17. 4. 2020. 


The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka