Křenovy, Žichovice, Hlohová a další mohou opravovat majetek

Plzeňský kraj poskytne dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2021 v celkové výši 60 mil. Kč. Dotační titul je rozdělen na Projekty obcí a Územní plány.

weby uniweb

Projekty obcí

V tomto dotačním titulu mohou žádat obce o dotaci na pořízení, rekonstrukci nebo opravu svého hmotného nemovitého majetku a technické infrastruktury (např. na opravy obecních budov, místních komunikací, požárních nádrží, na pořízení veřejného rozhlasu, rekonstrukci veřejného osvětlení, výstavbu dětského hřiště nebo sportoviště, opravu kapličky, hřbitovní zdi atd.). Žadatelem může být obec do 2000 obyvatel a dále obec bez omezení velikosti, pokud žádá pro svou místní část do 500 obyvatel. Obce do 1 000 obyvatel mohly požádat o dotaci 100 - 500 tisíc korun, pro obce nad 1 000 obyvatel je max. výše dotace 300 tisíc korun. Nejvíce žádostí podaly obce na opravy obecních budov (cca 40 % žádostí) a na opravy místních komunikací (cca 20 % žádostí).

Dotace byla poskytnuta např. na tyto projekty: Úprava dvoru u obecního úřadu Babylon, Revitalizace kulturního domu v Hlohové, Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci Křenovy,

Výstavba nové hasičské zbrojnice v Močeradech, Oprava kaple sv. Maří Magdalény v Puclicích, Výměna části starého vodovodního potrubí v Úboči, Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu Vidice, Oprava komunikace Čímice - Benešův Mlýn, Stavební úpravy hasičské zbrojnice Týnec, Úprava vytápění ZŠ Žichovice, Oprava požární nádrže v Radošicích, Výstavba chodníku při silnici III/19348 v obci Neuměř, Rekonstrukce chodníků v Otěšicích, Rekonstrukce hasičské zbrojnice Zemětice,Vybudování zpevněné plochy pro pěší v Čerňovicích, Vybudování chodníku k obytné zóně Z3 Lhotecká, Zateplení obecní budovy v Bujesilích, Oprava kaple Svatého Vojtěcha v Ostrovci-Lhotce.

Územní plány

Dotace na územní plány jsou poskytovány obcím do 2 000 obyvatel na  tvorbu nových územních plánů, ne na změny platné územně plánovací dokumentace. Od roku 2017 jsou navíc podporovány tzv. „brdské obce“, tj. obce na území bývalého vojenského újezdu Brdy - mohou požádat všechny bez ohledu na počet obyvatel a navíc mohou požádat i na změnu platného územního plánu, ale pouze v souvislosti se změnou území vyvolanou zrušením vojenského újezdu. Max. výše dotace je 250 tisíc korun, pro „brdské obce“ 400 tisíc korun.

Platnost dokumentací pořízených před rokem 2007 bude podle stavebního zákona ukončena k 31. 12. 2022. Do tohoto data mají obce zajistit jejich nahrazení novým územním plánem, jinak bude možnost další výstavby a rozvoje obce (až na výjimky, jako např. stavby dopravní a technické infrastruktury) omezena pouze v hranicích zastavěného území.

Na územní plán dostanou dotaci: Kaničky, Srní, Mohelnice, Vlčtejn, Hlince, Pláně, Pňovany, Potvorov, Hradiště, Kakejcov, Mlečice, Mýto, Plískov, a Rozvadov.


weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
STK Nepomucká

Hlavní zprávy

 

AUTO CB škoda plus
uniweb weby