Letní školy Západočeské univerzity přijímají přihlášky

Vzhledem k pozitivnímu emidemiologickému vývoji se na Západočeské univerzitě v Plzni uskuteční několik letních škol.


V nabídce jsou kurzy zaměřené na ekonomii, kybernetiku, nanostrukturní materiály, mechaniku, programování, ale i jazykové kurzy angličtiny a němčiny. Úplnou novinkou je Letní škola single-cell analýzy určená pro mladé vědce.    

Kreativně-sportovní příměstský tábor 

Katedra tělesné výchovy a sportu Fakulty strojní připravila na 29. června – 3. července tábor zaměřený na všestranný pohybový rozvoj dětí. Určen je především pro žáky od 6 do 13 let, po domluvě s vedoucím tábora lze případně přihlásit i mladší děti. Na účastníky čekají sportovní hry v tělocvičně i venku, in-line bruslení, lezení na umělé horolezecké stěně, modelování, malování a další oblíbené aktivity, to vše pod dohledem zkušených lektorů.


Pořadatel: Katedra tělesné výchovy a sportu Fakulty strojní ZČU

Termín: 29. 6. – 3. 7. 2020

Místo konání: Katedra tělesné výchovy a sportu FST ZČU, Univerzitní 14, Plzeň (areál Bory)

Uzávěrka přihlášek: 12. 6. 2020

Homo Economicus 2020

Devátý ročník letní školy Homo Economicus je určen pro žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií, kteří mají zájem nahlédnout do světa ekonomických věd a dalších disciplín. Účastníci si vyzkouší, jaké to je studovat na vysoké škole, a zjistí, že na Fakultě ekonomické ZČU se studenti nezabývají jen nudnými čísly, tabulkami a grafy, ale že studium může být kreativní a zábavné. 

Letošní téma je „Šetrně k planetě aneb zelená ekonomika“. Účastníci se budou zabývat ekonomickými aspekty udržitelného rozvoje, udržitelným průmyslem a dopravou, hospodařením s odpady apod. Všechny tyto aspekty mají vliv na udržitelný rozvoj jako celek a přispívají tudíž i k udržitelnosti prostředí města Plzně i celého Plzeňského kraje. Program bude každý den probíhat od 8 do 16 hodin. Kromě ekonomicky zaměřených předmětů se dostane i na výuku cizích jazyků a nebudou chybět ani zajímavé exkurze a zábavné pohybové aktivity. Program je koncipován tak, aby rozvíjel týmovou práci žáků. Tradiční je zakončení celotýdenního snažení účastníků v podobě závěrečných zkoušek a následně slavnostní promoce s předáním certifikátů z letní školy Homo Economicus.


Pořadatel: Fakulta ekonomická ZČU Termín: 13. - 17. 7. 2020 Místo konání: Fakulta ekonomická ZČU, Univerzitní 22, Plzeň Uzávěrka přihlášek: 30. 6. 2020


Campo Arduino

Letní kybernetické soustředění Campo Arduino, jehož osmý ročník se letos uskuteční, každoročně pořádá katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných věd ZČU ve spolupráci s Plzeňským krajem v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji. Kemp robotiky je určen žákům 2. stupně základních škol, odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a studentům středních škol. Během prvního dne se účastníci seznámí s robotem, postupně se naučí využívat různé senzory a budou robota učit soběstačnosti. Každý den bude probíhat několik soutěží, jejichž výsledky budou započítávány do celotáborové hry. Kemp vyvrcholí velkým pátečním kláním, kde jednotlivé týmy využijí vše, co se naučily. Kromě dvou termínů srpnového soustředění v Plzni na Fakultě aplikovaných věd ZČU se stejně jako vloni uskuteční i červencové soustředění v Klatovech a v Domažlicích. 


Pořadatel: Katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných věd ZČU

Termín: 10. – 14. 8. 2020

  17. – 21. 8. 2020

Místo konání: Katedra kybernetiky FAV ZČU, Technická 8, Plzeň (areál Bory)


Termín: 20. – 24. 7. 2020

Místo konání: Střední průmyslová škola Klatovy


Termín: 13. 7. – 17. 7. 2020

Místo konání: Gymnázium J. Š. Baara Domažlice

Uzávěrka přihlášek: 26. 6. 2020, nebo do naplnění kapacity


Campo Lampone

Kybernetické soustředění vyšší úrovně Campo Lampone se uskuteční letos už potřetí, a to od 24. do 28. srpna. Od účastníků se očekává mnohem vyšší samostatnost. Postupně na ně čekají úlohy, při nichž se naučí rozpoznávat obrázky, ovládat domácí automatizaci nebo osadit a naprogramovat jednoduchý jednočipový mikropočítač. Lektory budou výzkumní pracovníci katedry kybernetiky Fakulty aplikovaných věd nebo výzkumného centra Nové technologie pro informační společnost (NTIS).

Pořadatel: Katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných věd ZČU

Termín: 24. – 28. 8. 2020

Místo konání: Katedra kybernetiky FAV, Technická 8, Plzeň (areál Bory)

Uzávěrka přihlášek: 26. 6. 2020, nebo do naplnění kapacity


NanoCamp

Chytré telefony, chytrá okna, flexibilní displeje, antireflexní filtry, čisté zdroje energie, inteligentní senzory – to všechno jsou moderní technologie založené na nových tenkovrstvých nanostrukturních materiálech. Letní škola nanostrukturních materiálů NanoCamp se na ZČU uskuteční od 19. do 21. srpna. Pořádá ji katedra fyziky Fakulty aplikovaných věd ZČU a neměli by si ji nechat ujít studenti středních škol, které baví aplikovaná fyzika, materiálové inženýrství a nové technologie. 


Pořadatel: Katedra fyziky Fakulty aplikovaných věd ZČU  Termín: 19. – 21. 8. 2020  Místo konání: Fakulta aplikovaných věd ZČU, Technická 8, Plzeň  Uzávěrka přihlášek: 26. 6. 2020, nebo do naplnění kapacity


Boot Camp 

Týdenní programovací soustředění Boot Camp pořádá pro své nově nastupující studenty katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd. Využít by ho měli ti, kdo zatím nemají žádné zkušenosti s programováním. Během soustředění se účastníci seznámí se základními řídicími strukturami a budou je procvičovat na úlohách různé obtížnosti.


Pořadatel: Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd ZČU

Termín: 7. - 11. 9. 2020

Místo konání: Katedra informatiky a výpočetní techniky FAV, Technická 8, Plzeň (areál Bory)

Uzávěrka přihlášek: 31. 7. 2020


MechCamp

První týden v září, přesně od 2. do 4. září vždy od 8:30 do 14:00 hod., se uskuteční letní škola MechCamp. Určena je pro žáky středních škol, které zajímá matematika a fyzika a chtějí se dozvědět něco o biomechanice, mechanice tekutin, dynamice nebo kompozitních materiálech. 

Pořadatel: Katedra mechaniky Fakulty aplikovaných věd ZČU  Termín: 2. - 4. 9. 2020  Místo konání: Fakulta aplikovaných věd ZČU, Technická 8, Plzeň  Uzávěrka přihlášek: 30. 6. 2020 


Letní škola single-cell analýzy / Summer School of Single Cell

Výzkumné centrum NTIS Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni a Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy pořádají letos poprvé letní školu zaměřenou na single-cell analýzy buněk akutní myeloidní leukemie a jejího mikroprostředí. Bude se konat od 2. do 9. září v obou výzkumných centrech, která se na organizaci podílejí. Studenti a mladí výzkumníci se v ní pod dohledem odborníků z Univerzity Karlovy, Západočeské univerzity, Imperial College v Londýně,  Milánské univerzity, Varšavské univerzity, Univerzity Heidelberg, Fakultní nemocnice Heidelberg a Německého centra pro výzkum rakoviny podrobně seznámí se všemi kroky přípravy vzorků buněk a analýzy dat. Účastníci by měli mít alespoň základní laboratorní dovednosti. Obsahem osmidenní intenzivní praktické školy bude návrh experimentu, výběr a příprava vzorků, kontrola kvality, sekvenování, porozumění formátům dat NGS, editaci sekvencí, mapování čtení, řešení potenciálních problémů a konečná interpretace dat. Letní škola má kapacitu 16 míst, přihlášky lze podávat prostřednictvím formuláře na webu letní školy https://singlecell-pilsen.zcu.cz/registration.html.


Pořadatel: Výzkumné centrum NITS Fakulty aplikovaných věd ZČU, Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy

Termín: 2. – 9. 9. 2020

Místo konání: NTIS FAV, Technická 8, Plzeň; Biomedicínské centrum LF UK, alej Svobody 76, Plzeň 

Uzávěrka přihlášek: 19. 7. 2020


Letní kurzy angličtiny a němčiny pro děti, studenty a dospělé

Ačkoliv Ústav jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni letos z důvodu pandemie koronaviru nepořádá Mezinárodní letní jazykovou školu, několik jazykových kurzů v období letních prázdnin nabídne. Podle zájmu uchazečů pak rozhodne o jejich případném konání. 

Od 20. do 31. července by se mohly uskutečnit příměstské čtrnáctidenní kurzy angličtiny pro děti od 6 do 11 a od 12 do 15 let.  V nabídce jsou také týdenní pobytové kurzy pro děti od 7 do 15 let ve Školicím a ubytovacím zařízení ZČU na zámku v Nečtinech, a to se zaměřením na

angličtinu, kde lze volit z termínů 13. - 17. 7. nebo 20. – 24. 7., nebo na němčinu, kde je možné hlásit se na 20. – 24. 7. 

Možnost zúčastnit se na Západočeské univerzitě letního kurzu angličtiny nebo němčiny mají také dospělí a studenti od 16 let. Zájemci o angličtinu mohou vybírat z termínů 20. – 24. 7. nebo 27. – 31. 7., zájemci o němčinu mají k dispozici termín 27. – 31. 7.

Zájem o kurzy zjišťuje Ústav jazykové přípravy na svém facebookovém profilu. www.facebook.com/islszcu/ do 5. června. Poté rozhodne, zda a které kurzy se uskuteční.  


Pořadatel: Ústav jazykové přípravy ZČU

Termín: 20. – 31. 7. kurz AJ pro děti od 6 do 11 a od 12 do 15 let 

20. – 24. 7. / 27. – 31. 7. kurz AJ pro studenty od 16 let a dospělé

27. – 31. 7. konverzační kurz NJ pro studenty od 16 let a dospělé

Místo konání: areál ZČU v Plzni na Borech, Univerzitní 22


Termín: 13. – 17. 7. / 20. – 24. 7. pobytový kurz AJ v Nečtinech pro děti od 7 do 15 let

 20. – 24. 7. pobytový kurz NJ v Nečtinech pro děti od 7 do 15 let


Uzávěrka průzkumu zájmu: 5. 6. 2020 


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Auto CB - Nová Škoda Kodiaq

Hlavní zprávy

 

NOVÝ RENAULT CAPTUR