Loňská kriminalita v kraji: sedm vražd

Přestože registrovaná kriminalita vzrostla, policisté zaznamenali pokles škod způsobených trestnou činností o více než 310 milionů korun méně než v roce 2021.

potisk adapt print

V roce 2022 policisté v Plzeňském kraji zaevidovali celkem 10 207 trestných činů. Oproti roku 2021 došlo k nárůstu o 1 983 skutků, což je v procentuálním vyjádření o 24 % více. Celková objasněnost dosáhla 43 %. V porovnání s rokem 2021 se jedná o pokles o 4 %.  Např. v roce 2020 byl počet registrovaných a objasněných skutků 8 996, v roce 2019 pak 10 324 a v roce 2018 se jednalo o 9 923 trestných činů. Z uvedených údajů vyplývá, že počty trestných činů se tak přiblížily k číslům z roku 2019, tedy k období roku před pandemií covid-19.

Přestože registrovaná kriminalita vzrostla, zaznamenali policisté pokles škod způsobených trestnou činností o více než 310 milionů korun méně než v roce 2021. Souhrnná škoda činila v loňském roce  466 567 000 korun.

Evidované trestné činy na jednotlivých územích Plzeňského kraje

Nárůst kriminality byl zaznamenán plošně ve všech krajích České republiky. Taktéž došlo i k navýšení registrovaných trestných činů na všech územích Plzeňského kraje.  Z celkového počtu 10 207 skutků jich nejvíce zaevidovali policisté z Městského ředitelství policie Plzeň, a to 4 963 trestných činů (v roce 2021 to bylo 3 830), nejméně jich pak bylo zaevidováno na Rokycansku, a to 584 skutků (556 případů v roce 2021). Na Plzni-venkově bylo zaregistrováno celkem 1 548 trestných činů (v roce 2021 – 1 404), na Klatovsku 1 212 (v roce 2021 – 996), na Domažlicku 951 (v roce 723) a na Tachovsku 949 (v roce 2021 to bylo 715).

Majetková kriminalita

U všech druhů majetkové trestné činnosti došlo v uplynulém roce k nárůstu. Majetkovou trestnou činnost tvořily nejvíce trestné činy krádeže vloupáním. Těch strážci zákona v roce 2022 zaevidovali celkem 2 198, v roce 2021 se jednalo o 1 775 těchto skutků. U krádeží prostých se jednalo o 1 840 trestných činů a v 1 486 případech šlo o ostatní majetkovou trestnou činnost. Objasněnost majetkové trestné činnosti se pohybovala okolo 25 %, což je stejná hodnota jako v roce 2021.

Násilná kriminalita

Z celkového počtu evidovaných trestných činů v loňském roce bylo registrováno 695 případů násilné trestné činnosti. Z toho se policistům podařilo objasnit 368 skutků, což je v procentuálním vyjádření 52,95 %. Do této kriminality řadíme i závažný zločin vraždy, který policisté v uplynulém roce evidovali celkem v 7 případech. V porovnání s rokem 2021 je to o 1 případ více. Z tohoto celkového počtu se jednalo o 4 trestné činy dokonané a 3 vraždy ve stádiu pokusu. Ve 2 případech se v loňském roce na této trestné činnosti podíleli cizinci. Kriminalistům se do současné doby podařilo objasnit 6 ze 7 těchto evidovaných trestných činů. K objasněným vraždám došlo mezi osobami navzájem si známými, v domácím prostředí. Ve většině případů použili pachatelé ke spáchání skutku nůž, v jednom případě střelnou zbraň a v jednom došlo ke škrcení oběti. Nejvíce těchto případů v loňském roce evidovali policisté z  Městského ředitelství policie Plzeň (3 skutky).

Hospodářská kriminalita

Na území Plzeňského kraje v roce 2022 policisté zaevidovali celkem 866 skutků hospodářské trestné činnosti, což je v porovnání s rokem 2021 o 140 případů více. Z celkového počtu hospodářských trestných činů bylo objasněno 441 případů, tedy 51 %, to znamená nárůst objasněnosti o 6 % oproti roku 2021.

IT kriminalita

V roce 2022 zaevidovali policisté z celkového počtu všech trestných činů 887 případů v oblasti internetové kriminality, to je necelých 9 % z celkové kriminality. Nejvyšší podíl z počtu registrovaných skutků v IT kriminalitě tvořily i v roce 2022 podvody. Jednalo se celkem o 551 skutků (525 případů podvodu a 26 případů úvěrového podvodu), což představuje 62 % z celkového počtu registrovaných trestných činů v oblasti IT kriminality. Následuje neoprávněný přístup a poškození záznamu v počítačovém systému, opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla (149 případů). Ve 41 případech se pak jednalo o dětskou pornografii a zneužití dítěte k ní.

Drogová kriminalita

V loňském roce strážci zákona v 181 případech zahájili úkony trestního řízení v oblasti drogové kriminality a uskutečnili 118 realizací. 126 osob bylo zadrženo a v 218 případech bylo zahájeno trestní stíhání, kdy z toho 8 obviněných bylo stíháno vazebně. Objasněnost této trestné činnosti zde dosáhla 77,7 %. Celkem jsme zajistili 550 gramů metamfetaminu, 47 kilogramů marihuany, 500 kusů rostlin konopí a desítky gramů hašiše, kokainu, extáze a stovky tablet léčiv. V souvislosti s touto problematikou jsme také zajistili finanční hotovost v souhrnné částce 3 000 000 korun, a dále i movitý majetek milionové hodnoty. Jednalo se o čtyři motorová vozidla, jeden motocykl, jeden bagr, dva elektromobily, také zbraně, elektroniku, vybavení pěstíren a  varen a další nalezené odcizené věci.

Porovnání zajištěných a odčerpaných hodnot

Policisté v rámci celého Plzeňského kraje zajistili v roce 2022 částku 797 743 123  korun, což je oproti minulému roku, kdy bylo zajištěno lehce přes 468 miliónu korun, nárůst o 329 milionů. Z toho bylo v roce 2022 odčerpáno přes 6 miliónu korun.

NetConcert Angelique Kidjo

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
I. Abonentní koncert

Hlavní zprávy

 

NetConcert Monica Mancini
uniweb weby