Malé prodejny na vsích dostanou dotace, kraj podpoří i cestovní ruch

V rámci II. výzvy dotačního programu Obchůdek 2021+ v Plzeňském kraji odsouhlasila krajská rada rozdělení dotací v celkové výši 4 miliony korun, definitivně však jejich přidělení musí ještě schválit Zastupitelstvo Plzeňského kraje.


„Celkem bylo podáno 69 žádostí, které  v součtu 6,5 milionu korun převyšovaly alokovanou částku dotace o 2,5 milionu korun,“ uvedl náměstek hejtmana pro regionální rozvoj, IT a evropské záležitosti Petr Vanka a upřesnil, že všechny žádosti byly podány podnikatelskými subjekty. Žadatelé s největším počtem žádostí byli například: Západočeské konzumní družstvo Sušice (20 žádostí), COOP Plzeň (22 žádostí) a Ing. Josef Štícha (13 žádostí).  V rámci kontroly formálních náležitostí, kontroly věcné přijatelnosti a kontroly účetních dokladů byla vyřazena pouze 1 žádost. „Zbývajících 68 žádostí postoupilo do hodnocení. Jediným hodnotícím kritériem byla velikost obce, ve které je provozována prodejna. Žádosti byly seřazeny podle počtu obyvatel obcí, a to od nejnižšího po nejvyšší. Dotace bude poskytnuta dle tohoto pořadí až do vyčerpání celkových prostředků programu. Podle vypsaných pravidel tak budou poskytnuty 42 žadatelům,“ vyčíslil náměstek hejtmana Petr Vanka. Dotace budou poskytnuty v režimu podpor de minimis podle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013.

Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu

Rada kraje schválila poskytnutí a rozdělení účelových investičních a neinvestičních dotací alokovaných v Programu Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v PK pro rok 2023. Tento program je složen ze dvou dotačních titulů. „V rámci titulu Podpora turistických stezek a venkovních cílů bylo podáno celkem 45 žádostí. Jedna byla vyřazena, takže jich bylo nakonec přijato 44 v celkové  výši 4,4 milionu korun. V případě druhého dotačního titulu Podpora agroturistiky, ubytování, řemesel a tradic bylo podáno 29 žádostí. Opět byla jedna, která nesplňovala podmínky, vyřazena. Přijato tak bylo 28 žádostí s požadavkem ve výši 3,3 milionu korun,“ konstatoval radní  pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libor Picka. 

Žádosti prošly hodnotící komisí, která doporučila Radě poskytnout dotaci celkem 57 žadatelům – 36 žadatelům v rámci dotačního titulu Podpora turistických stezek a venkovních cílů a 21 žadatelům v rámci titulu Podpora agroturistiky, ubytování, řemesel a tradic. To vše v celkové úhrnné výši 3,3 milionu korun. Dotace budou po schválení Radou kraje a Zastupitelstvem PK poskytnuty žadatelům z řad měst, obcí a městysů v celkové výši 1,32 milionu korun a ostatním úspěšným právnickým  a fyzickým osobám v celkové výši 1,98 milionu korun.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Nový Superb

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka