Masné krámy hostí novou výstavu Kubišta - Filla. Plzeňská disputace

Výstava v síni Masné krámy v plzeňské Pražské ulici zve ke zhlédnutí do konce září.

mobil pohotovost

Výstava ukazuje umělecký a osobní vztah dvou hlavních představitelů českého moderního umění a českého kubismu Bohumila Kubišty (1884?1918) a Emila Filly (1882?1953) v kontextu generací umělců nastupujících na scénu v prvním a druhém desetiletí 20. století. Vývoj vztahu obou hlavních aktérů je dokládán prostřednictvím sbírek Západočeské galerie v Plzni, doplněných uměleckými exponáty a archiváliemi z dalších státních a soukromých fondů.

Vzájemné působení dvou silných osobností vedlo nejprve k vystupňování tvůrčích výbojů, po roce 1911 však jejich názorová kolize roztříštila společné generační úsilí. Vzájemná interakce uměleckých děl Bohumila Kubišty a Emila Filly je doplněna o hlasy jejich přátel i tvůrčích protivníků z řad českých, českoněmeckých a židovských malířů a sochařů, které síla, zarputilost a odhodlanost Kubišty a Filly přitahovaly nebo odpuzovaly nejsilněji (Friedrich Feigl, Willy Nowak, Georg Kars, Otto Gutfreund, Josef Čapek, Jan Zrzavý, Václav Špála, Antonín Procházka).

Pozornost je věnována i situaci po smrti Bohumila Kubišty, kdy se jeho odkazu ujala nejmladší generace a dále ho rozvíjela, často v otevřené opozici vůči Emilu Fillovi.

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
so 08.06.2019 14:100 +
 
clio auto cb

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018
seo uniweb