Město Plzeň finančně podpoří bilingvní výuku

Na podporu bilingvní výuky uvolní ze svého rozpočtu Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně (OŠMT) celkem 38 tisíc korun pro 21. základní školu a Benešovu základní a mateřskou školu v Plzni.

Cílená propagace v Plzni

Poskytnutí financí uvedeným školám schválila Rada města Plzně. 

„OŠMT má ve svém rozpočtu finanční prostředky na podporu jazykového vzdělávání. Od školního roku 2020/2021 začala s bilingvní výchovou v předmětu výtvarná výchova v prvních ročnících 21. základní škola. Od letošního školního roku se výuka v anglickém jazyce rozšířila i do dalších ročníků. Na podporu výuky plánuje škola v letošním školním roce nakoupit výtvarné potřeby, nástěnné obrazy v anglickém jazyce, nebo plakáty s díly umělců,“ informovala Lucie Kantorová, náměstkyně primátora pro oblast školství a cestovního ruchu. 

Od školního roku 2024/2025 zahájí bilingvní výuku rovněž Benešova ZŠ a MŠ. „Ředitelka požádala OŠMT o finanční prostředky na její přípravu. Finanční příspěvky budou poskytnuty například na školení pedagogů, vybavení tříd výukovým materiálem nebo nákup metodických materiálů pro vyučující,“ doplnila Lucie Kantorová. 

21. základní škola Plzeň obdrží na úhradu provozních výdajů pro jazykové vzdělávání 18 tisíc korun, Benešova základní a mateřská škola 20 tisíc korun. 

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Jarní servisní akce

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka