Město Plzeň ocenilo příkladné životní postoje lidí

Celkem 11 osob převzalo z rukou radního pro bezpečnost Roberta Houdka a náměstka ministra vnitra Jaroslava Salivara pamětní plaketu za výjimečný čin. Slavnostní předání se uskutečnilo v pondělí odpoledne v obřadní síni plzeňské radnice za přítomnosti primátora Martina Baxy, který ocenil neobyčejné ...


Celkem 11 osob převzalo z rukou radního pro bezpečnost Roberta Houdka a náměstka ministra vnitra Jaroslava Salivara pamětní plaketu za výjimečný čin. Slavnostní předání se uskutečnilo v pondělí odpoledne v obřadní síni plzeňské radnice za přítomnosti primátora Martina Baxy, který ocenil neobyčejné postoje jak profesionálů, tak občanů, a dalších významných hostů.

Pamětní plaketu a věcný dar obdrželi z řad policistů, strážníků, záchranářů, hasičů a civilistů tito jedinci:

· pprap. Petr Voráček a nstržm. Tomáš Liška (Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje), kteří dne 20. listopadu 2010 včasným zásahem na Košuteckém jezírku v Plzni zachránili život tonoucí osobě, nacházející se podle svědků ve vodě 8 minut. Okamžitým zahájením intenzivní resuscitace a další spoluprací se záchrannou službou se týmu požární jednotky a lékařů podařilo osobu zachránit.

· Daniela Matějková a Jan Salát (Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje), kteří byli povoláni k muži, sraženému přijíždějícím vlakem. Daniela Matějková iniciativně, zcela nehledíc na vlastní bezpečí, vstoupila pod vlakovou soupravu, aby zraněnému muži nacházejícímu se v kritickém stavu poskytla neodkladnou pomoc.

· nprap. Ing. Jiří Brabec (Policie České republiky Plzeňského kraje), který 20. září 2010 pomohl zachránit život 45letému cizinci. Policista neváhal, ihned muži poskytl první pomoc (zjevné poranění břišní dutiny) a zavolal rychlou záchrannou službu zraněnému cizinci. Nprap. Jiří Brabec do příjezdu lékařů zajistil všechny jeho životní funkce a držel muže při vědomí, aby neupadl do šoku. Zabránil tak ještě vážnějším následkům.

· str. Nikola Kroužková (Městská policie Plzeň), která byla dne 11. 06. 2010 s kolegou str. Bodnárem vyslána do ulice Nohova č. 6, kde se nacházel v prvním patře domu na okenním parapetu malý chlapec, jež byl 2 dny doma sám a bez jídla. Str. Kroužková ihned s chlapcem navázala slovní kontakt a za přítomnosti hlídky PČR a pracovníků OSPOD z ÚMO Plzeň 2 – Slovany byl snesen strážníky z okna převezen do nemocnice. Dále str. Nikola Kroužková dne 03. 08. 2010 při hlídkové činnosti neprodleně poskytla první pomoc ležícímu, silně krvácejícímu muži s tržnou ranou v obličejové části hlavy zastavením krvácení obvázáním a zabalením muže do termofolie.

· str. Michal Příhoda a str. Václav Šlajs (Městská policie Plzeň), ke kterým dne 24. 6. 2010 přiběhly dvě rozrušené ženy, nesoucí v náručí kolabující dítě a požádaly hlídku o pomoc. Str. Šlajs okamžitě uložil dítě na deku a započal kardiopulmonální

resuscitaci – zkontroloval průchodnost dýchacích cest, poté str. Příhoda dítěti zaklonil hlavu a str. Šlajs započal umělé dýchání z úst do úst. Jejich kolega Str. Čuboň prováděl přímou srdeční masáž. Po poskytnuté první pomoci dítě začalo spontánně dýchat a bylo převezeno do nemocnice. Dále byli tito strážníci dne 2. 11. 2010 informováni o možném sebevražedném jednání mladé ženy skokem pod vlak. Hlídce se podařilo silně rozrušenou dívku nalézt v prostoru kolejiště na nádraží ČD Plzeň – Koterov a přivolat RZS s následným převozem do nemocnice.

· Z řad veřejnosti byl oceněn pan Petr Bouda, který dne 7. 1. 2010 zachránil dvě osoby z hořícího bytu v Kaznějovské ul. Při této činnosti se sám z nadýchal zplodin hoření a došlo k ohrožení jeho života. Dalším oceněným byl pan Václav Kaděra, který dne 14. července 2010 poskytoval první pomoc jednomu ze zaměstnanců jeho firmy, trpícímu epileptickým záchvatem. Díky vynikající spolupráci s dispečery z linky 155 se mu podařilo postiženému člověku zachránit život. Poté, co křeče odezněly, prováděl nepřímou srdeční masáž do příjezdu posádek ZZS na místo. Třetím oceněným z řad veřejnosti je pan Zbyšek Zeman, který dne 15. září 2010 poskytoval první pomoc jedné z kolegyň, která upadla do bezvědomí s křečemi. Díky spolupráci s dispečery z linky 155 se podařilo postižené ženě zachránit život. Zachránce podle rad dispečerky z tísňové linky správně poskytoval nepřímou srdeční masáž, dokud na místo nepřijela posádka ZZS.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
út 21.12.2010 12:030 +
 
Auto CB - Nová Škoda Kodiaq

Hlavní zprávy

 

Auto CB - Nová Škoda Kodiaq