Město Plzeň podpoří organizace, které pomáhají lidem se znevýhodněním

Plzeňští zastupitelé schválili, že město rozdělí více než 6,5 milionu korun v rámci dotačního programu Aktivity v oblasti sociálního začleňování 2023.

První veřejné kluziště v Plzni

Cílem je podpořit nejrůznější organizace, které se na území města Plzně věnují práci s lidmi se znevýhodněním, v jejich činnosti.

„Bylo rozhodnuto, že podpoříme celkem patnáct projektů třinácti organizací nejrůznějšího zaměření, tak abychom naplnili všechny důležité body tohoto dotačního programu,“ uvedla radní města Plzně pro oblast bytovou včetně sociálního a dostupného bydlení Světlana Budková. „Jeho cílem například je pomáhat osobám s nevyhovujícím bydlením při hledání lepší formy bydlení, realizovat opatření, která pomohou lidem bez domova přečkat v zimním období nepřízeň počasí, nebo pomáhat lidem bez práce hledat si a udržet zaměstnání či zajistit lidem se sníženým přístupem ke standardní zdravotní péči její dostupnost. Program je určen také na podporu aktivit, které vedou k rozvoji rodičovských dovedností a kompetencí či na podporu volnočasového vyžití dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí a na mnoho dalšího,“ vysvětlila Světlana Budková.

Dotaci z programu Aktivity v oblasti sociálního začleňování 2023 obdrží tyto organizace:
 
    • Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Plzeň (195 tisíc korun) na projekt Otevřeného klubu Balón pro děti pocházející ze sociálně znevýhodněných rodin
    • ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky (332 tisíc korun) na program komplexní podpory obětem trestných činů
    • Diecézní charita Plzeň (163 tisíc korun) na zajištění úklidu víceúčelového zařízení pro pomoc lidem v nouzi
    • Ponton: projekt TERČ – terénní podpora rodičovských kompetencí (550 tisíc korun) a projekt UA Streetwork Team 2024 – začleňování mladistvých uprchlíků z Ukrajiny    (650 tisíc korun)
    • Středisko křesťanské pomoci Plzeň: projekt Čistá práce 11 – poskytování podpory klientům při získávání pracovních návyků (330 tisíc korun) a projekt Zimní nouzové centrum DEPO – pomoc osobám bez přístřeší přečkat v zimně nepříznivé počasí (935 tisíc korun)
    • Blízký soused (650 tisíc korun) na projekt Komplexní podpora ve vzdělávání romských žáků a studentů
    • TADY A TEĎ (400 tisíc korun) na projekt Školský sociální pracovník – pomoc dosáhnout lepších školních výsledků dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí
    • POINT (91 tisíc korun) na projekt Restart, jehož cílem je posílit pracovní schopnosti osob, které úspěšně odvykají ze své závislosti na návykových látkách
    • K Srdci (524 tisíc korun) na projekt Naslouchárna Betlehem a úklidy
s lidmi bez domova (aktivity pro lidí bez domova jako jsou pravidelné bohoslužby, poutní zájezdy, zajišťování hygienického servisu a konzultace s lékaři)
    • Oblastní spolek Českého červeného kříže Plzeň (1 milion korun) na projekt Street medicine v Plzni 2024 – zajištění lékařské péče pro lidi bez domova a ze sociálně znevýhodněného prostředí
    • Člověk v tísni (380 tisíc korun) na projekt SOVA (Společnost, Odpovědnost, Vzdělávání, Akce) – zajištění formálního i neformálního vzdělávání pro děti a mladistvé ze sociálně znevýhodněného prostředí
    • Armáda spásy v České republice (245 tisíc korun) na Aktivity spojené se začleňováním osob s problémovým užíváním alkoholu
    • Educante (65 tisíc korun) na komplexní podporu osob v krizi na území města Plzně – zajištění odborného poradenství a psychosociální podpory


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČEZ - Čistá energie zítřka

Hlavní zprávy

 

Uniweb weby