Město Plzeň rozdělí pěti kulturním institucím 49,6 milionu korun

Město Plzeň rozdělí ze svého rozpočtu celkem 49,6 milionu korun pěti plzeňským subjektům v oblasti kultury, jež založilo nebo spoluzaložilo.

porsche bory 2022

Podporu na provoz a realizaci uměleckého programu v roce 2022 získají společnosti Plzeň 2015, Plzeňská filharmonie, Divadlo pod lampou, Galerie města Plzně a Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň. Přidělení dotací schválili zastupitelé.

„Odbor kultury Magistrátu města Plzně předložil Komisi kultury Rady města Plzně jednotlivé žádosti o dotace. Komise je dne 22. listopadu 2021 projednala a doporučila Radě města Plzně poskytnout subjektům dotace v uvedených výších. Rada poté na svém jednání 13. prosince 2021 s tímto návrhem souhlasila a doporučila zastupitelům, aby přidělení dotací podle návrhu kulturní komise schválili,“ uvedla Eliška Bartáková, náměstkyně pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí.

Společnost Plzeň 2015, zapsaný ústav, obdrží 15,3 milionu korun. Organizace provozuje areál DEPO2015, který je uznávaný na celostátní úrovni jako odborný partner i zajímavá turistická destinace. Finanční podpora města je určena na financování provozních nákladů společnosti a základních projektů vzešlých z projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015, například festival BLIK BLIK, Evropský den sousedů, Treffpunkt a další.

Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost, získá dotaci 23,2 milionu korun na provoz a umělecký program. Dále obdrží 1,5 milionu korun na částečnou úhradu nákladů nutných pro realizaci 42. ročníku festivalu Smetanovské dny 2022, jenž je plánován na 3. až 24. března 2022. Cílem činnosti společnosti je propagace zejména klasické hudby ve špičkové kvalitě a její zpřístupnění co nejširšímu spektru posluchačů, realizace koncertní činnosti v Plzni i regionu, reprezentování města Plzně a Plzeňského kraje v České republice i v zahraničí a nahrávací činnost. Je pořadatelem Kruhu přátel hudby v Plzni a tradičního festivalu Smetanovské dny, jenž je jako ojedinělý mezioborový festival již přes čtyři desetiletí součástí kulturní nabídky města Plzně.

Divadlo pod lampou, o. p. s., obdrží 3 miliony korun na provoz a umělecký program. Jeho posláním je být otevřeným prostorem, který se kontinuálně a profesionálně věnuje širokému spektru kulturních služeb se zaměřením na progresivní, menšinovou, alternativní a nekomerční oblast kultury. Zásadní důraz v celém spektru činnosti klade na podporu vlastní autorské tvorby umělců.

Dotaci 3,5 milionu korun získá Galerie města Plzně, o. p. s., která je jedinou institucí v Plzeňském kraji, jež se soustavně věnuje prezentaci současného umění s důrazem na kulturní potřeby plzeňského regionu. Její celoroční výstavní koncepce je zaměřena především na tvorbu současných českých i zahraničních autorů, kteří představují aktuální trendy soudobého umění. Výstavní program doplňuje galerie o programy lektorské a animační.

Zájmové sdružení právnických osob Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň obdrží dotaci 3,1 milionu korun na projekt Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň 2022. Cílem akce je představit především mimořádné inscenace zahraničních divadel, a to v konfrontaci s inscenacemi českými, a prezentovat tak umělecké výsledky v oblasti divadelní tvorby včetně možnosti setkávání divadelníků a kultur z celého světa. Festival má své pevné místo v evropské síti prestižních festivalů a propaguje tak v evropském i světovém měřítku město Plzeň a jeho vztah ke kultuře.

NetConcert Monica Mancini

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Další články z rubriky

3. Koncert ČNSO

Hlavní zprávy

 

NetConcert Bobby Shew
uniweb weby