Město podpoří opravu barokní sochy u kostela v Křimicích

Zastupitelstvo města Plzně schválilo poskytnutí dotace ve výši 5 tisíc korun, jež je určena k dokončení restaurátorských prací na barokní soše sv. Notburgy.


Socha se nachází na severní bráně ohrazení kostela Narození Panny Marie v Plzni Křimicích a díky dotaci získá jeden z atributů – pozlacený srp. 

„Provedení těchto prací je nezbytné. Pokud by totiž byla oprava odkládána, hodnotné části sochy by byly poškozeny. Zrestaurováním a doplněním pozlaceného srpu bude zajištěna její záchrana,“ sdělila Eliška Bartáková, radní pro oblast kultury a památkové péče.

Není to poprvé, kdy město Plzen na opravu křimického kostela přispělo. V roce 2022 uvolnil magistrátní odbor památkové péče 100 tisíc na restaurování sochy sv. Pavla a dvou pilířů, letos na restaurování oltáře v interiéru kostela Narození Panny Marie v Křimicích 360 tisíc korun.

Postupná oprava kostela započala už v roce 2017, kdy řemeslníci upravili interiér tak, aby bylo v objektu zajištěno stabilní mikroklima pro odstranění nadměrné vlhkosti. V letech 2021–2022 odborníci zrestaurovali sochy sv. Jana a sv. Pavla a opravili pilíře západní brány ohradní zdi, na které byly opravené sochy umístěny. 

Kostel Narození Panny Marie v ulici Na Horničce v Křimicích byl postavený roku 1656 ve stylu pozdní renesance. V letech 1713–1714 jej rozšířil a barokně upravil pražský architekt a stavitel Ferdinand Maxmilián Kaňka. V tomto období byl rovněž areál vymezen zdí, která měla v půdorysu charakteristický tvar čtyřlístku. Na čtveřici pilířů v ohradní zdi byly po dvojicích osazeny barokní sochy. Jednu dvojici tvořili sv. Jan a sv. Pavel, druhou sv. Isidor Madridský a sv. Notburga Ebenská. Soubor soch na ohrazení kostela je nemovitou kulturní památkou.¨

kostel v křimicích, foto wikipedie

The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka