Město přispěje na sanitní vůz projektu Street medicine v Plzni

Zastupitelé města Plzně schválili poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 50 tisíc korun pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Plzeň-město a Rokycany.

weby na míru UNIWEB

Ten finance použije na projekt Sanitní vůz jako mobilní ošetřovna pro Street medicine v Plzni. Jeho cílem je nejen poskytovat zdravotní péči a poradenství na předem domluvených místech, ale také převážet dotčené klienty do zdravotnických zařízení.

„Sanitní vůz podpoří celoroční fungování projektu Street medicine v Plzni a výrazně zvýší dosah poskytované péče s ohledem na cílovou skupinu. Na základě domluvy s neziskovými organizacemi spolupracujícími na projektu Street medicine bude sanitní vůz přistavován na předem domluvená místa a zdravotní pracovníci, což budou všeobecné sestry nebo studenti medicíny, poskytnou základní ošetření a zdravotní poradenství,“ uvedl náměstek primátora pro oblast ekonomickou, bytovou, sociální začleňování a nakládání s majetkem David Šlouf.

Vůz využijí i organizace spolupracující na projektu Street medicine pro případný převoz klientů omezených v mobilitě. Snahou této aktivity je také snížit nadužívání vozů zdravotnického záchranného systému.

„U výše uvedených aktivit je předpokládán provoz od července 2022 do konce roku
a počítá se s navazujícím provozem i v roce 2023. V případě potřeby může sanitní vůz sloužit městu Plzni i během humanitárních a jiných krizí, či při zdravotnických dozorech na hromadných akcích pořádaných městem,“ doplnil David Šlouf.

Účelem projektu je realizace aktivit zaměřených na zvyšování dostupnosti a kvality zdravotní péče určené pro zranitelné skupiny obyvatel a osoby bez přístřeší. Sanitní vůz jako mobilní ošetřovna výrazně zvýší možnosti poskytování základní zdravotní péče v rámci projektu Street medicine v Plzni. Současně umožní klienty nestátních neziskových organizací a sociálních služeb transportovat do zdravotnických zařízení.


NetConcert Monica Mancini

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Hrady.cz 2022

Hlavní zprávy

 

NetConcert George Duke Band
uniweb weby