Městská policie Plzeň má nového velitele

Zastupitelstvo města Plzně v pondělí 14. září jmenovalo velitelem Městské policie Plzeň Petra Vlka.

weby uniweb

A to s účinností od prvního dne následujícího měsíce po tom, co jmenovaný získá osvědčení ve smyslu § 4f zákona o obecní policii. Do té doby povede městskou policie pověřený velitel Marek Šilhan.

„V červnu 2019 pověřilo zastupitelstvo města velením městské policie Marka Šilhana, a to na dobu určitou do doby jmenování nového velitele Městské policie Plzeň. Důvodem časově omezeného pověření byl záměr města vyhlásit a uskutečnit výběrové řízení na tuto pozici a na základě výběrového řízení transparentním způsoben vybrat a následně zastupitelstvu doporučit ke jmenování nejvhodnějšího kandidáta na obsazení této nejen v rámci Městské policie Plzeň strategické řídící funkce,“ připomněl radní pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký, který je zároveň pověřen řízením Městské policie Plzeň.

Výběrové řízení bylo vyhlášeno a zveřejněno na webech města i městské policie v únoru letošního roku. „Do výběrového řízení se přihlásilo celkem deset uchazečů. Ti prošli psychologickými testy. Před výběrovou komisi dne 1. září 2020 byli pozváni čtyři nejlépe vyhodnocení uchazeči. Ti v rámci pohovorů představili své návrhy koncepce řízení Městské policie Plzeň. Výběrová komise doporučila na pozici velitele městské policie Ing. Bc. Petra Vlka,“ dodal Martin Zrzavecký.

„Od roku 1981 pracuji jako policista, od roku 1983 v Plzni v rámci pořádkové služby na různých funkcích řadového policisty. Od roku 2003 jsem vedl obvodní oddělení Skvrňany jako komisař. Od roku 2018 jsem pracoval jako vrchní komisař na Správě plzeňského kraje. Základem mojí koncepce Městské policie Plzeň je myšlenka ‚poznej svého strážníka‘, tedy dostat strážníky blíže k občanům, do okrsků, aby znali detailně své území a jeho problémy, a tím zvyšovali důvěru v instituci městské policie,“ řekl zastupitelům před svým jmenováním nový velitel Petr Vlk.

Městská policie Plzeň byla zřízena 8. května 1992 obecně závaznou vyhláškou č. 15/1992.


STK Nepomucká

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Plzeňáci Plzeňákům hrají v divadle

Hlavní zprávy

 

AUTO CB škoda plus
uniweb weby