Místo nebezpečných topolů lemují hráz v Líšťanech nové duby

Líšťany na Plzeňsku vysadily dubovou alej podél hráze vodní nádrže. Nově vysazené stromy, jež nahradily přestárlé topoly lemující vodní dílo doposud, pomohou ke zpevnění hráze a bezpečnému pohybu v jejím okolí.

Jarní servisní akce AUTO CB

Západočeskou obec v projektu podpořila Nadace ČEZ příspěvkem více než 67 tisíc korun.

Dosud hráz vodní nádrže v Líšťanech na Plzeňsku stínilo jedenáct topolů černých. „Topoly však byly v kritickém stavu a i dle vypracovaného znaleckého posudku ohrožovaly své bezprostřední okolí. Rozhodli jsme se proto nechat je odstranit a s ohledem na prostorové a stanovištní podmínky nahradit novou výsadbou dubů letních," uvedla starostka Líšťan Věnceslava Šulová. Líšťanskou hráz tak od čtvrtka lemuje stromořadí dvanácti dubových stromů. Ty lem vodní nádrže opět zpevní a navrátí místu původní půvab a ráz západočeské krajiny. Obec do projektu investovala celkem 72 235 korun, většinu částky uhradila z příspěvku Nadace ČEZ.

Česká města a obce s podporou Nadace ČEZ obnovují či nově vysazují stromořadí od roku 2011. Díky neustávajícímu zájmu žadatelů o grant se již podařilo vysadit zhruba dvě stovky alejí a letos k nim přibydou desítky dalších. „Letos nás opět čeká jarní i podzimní výsadba nových stromořadí ve všech koutech České republiky, Líšťany jsou jednou z prvních vlaštovek jarní sezóny v Plzeňském kraji. Díky nebývalému zájmu obcí, měst a často i samotné veřejnosti, která se do výsadbových prací neváhá sama zapojovat, to v západních Čechách určitě nebude vlaštovka poslední," uvedla Michaela Žemličková, ředitelka Nadace ČEZ.

Pozitivní vliv stromů se dotýká mnoha oblastí lidského života. Správně umístěná zeleň snižuje negativní důsledky urbanizovaného prostředí, je schopná zvyšovat vlhkost vzduchu, tlumit výkyvy teploty i nežádoucí proudění vzduchu. Je významným producentem kyslíku a částečně také vzduch zbavuje škodlivých plynů. Snižuje prašnost i hluk a plní důležitou estetickou funkci.


The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
22.04.2016 14:084 +
 
Jarní servisní akce

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka