Mladé nadané hudebníky můžete nominovat na cenu Plzeňský Orfeus

Správní rada Nadace 700 let města Plzně již po čtrnácté udělí „Cenu Nadace 700 let města Plzně v hudební oblasti“ - Plzeňský Orfeus.


Je určena jednotlivcům od 15ti let (věku 15ti let je nutno dosáhnout k 31. prosinci roku, za který je cena udělována) – studentům, kteří studují v Plzni a mimořádným způsobem se zasloužili o reprezentaci města Plzně v oblasti klasické hudby v daném roce. Kandidáty navrhují výhradně jednotlivé školy prostřednictvím svých zástupců. Fyzické osoby nemohou návrhy podávat.

Cenu – finanční hotovost ve výši 15.000,- Kč může získat jeden nebo více kandidátů (nejvýše však tři - v tomto případě je částka rozdělena). O udělení ceny rozhoduje odborná porota složená ze znalců v oblasti hudby a kultury a představitelů Nadace 700 let města Plzně a následně toto rozhodnutí schválí správní rada nadace. Cena bude předána na plese nadace 9. února 2018 v Měšťanské besedě. Její součástí je i skleněná plastika a pamětní list. Posledních několik let dává také Plzeňská filharmonie laureátům možnost vystoupit na společném koncertě.

Plzeňský Orfeus se stal velmi prestižní záležitostí a je ceněn i odbornou veřejností.

Po sedmé bude udělen Plzeňský Orfeus junior studentům do patnácti let. Podmínky pro ocenění jsou stejné jako u Plzeňského Orfea, v této kategorii však není cena spojena s finančním ohodnocením. Laureát obdrží na plese nadace skleněnou plastiku a pamětní list.

Za rok 2016 se jako jediným laureátem ceny Plzeňský Orfeus stal houslista Kryštof Kohout. Orfeus junior byl udělen klavíristce Janě Škarbanové, akordeonistce Daniele Holé a klavíristovi Janu Dolejšovi. Všichni ocenění v kategorii Orfeus junior jsou studenty ZUŠ B. Smetany. 

Formuláře pro navržení vhodných kandidátů je možné vyzvednout v kanceláři Nadace 700 let města Plzně, Kopeckého sady 11, Plzeň od 1. prosince 2017 nebo si je stáhnout z webových stránek nadace: www. nadace700.cz. Na těchto stránkách jsou také fotografie z předávání cen z minulých ročníků a výčet laureátů. Návrhy se odevzdávají do 10. ledna 2018.
Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Nová Škoda Kamiq - Akční modely Fresh

Hlavní zprávy

 

Nová Škoda Kamiq - Akční modely Fresh