Na Borech se diskutovalo o regeneraci sídliště

O novém návrhu regenerace sídliště Bory přišlo ve středu 8. září 2021 diskutovat více než 100 místních obyvatel.

weby uniweb

Ve školní jídelně 11. ZŠ v Baarově ulici seznámili zástupci Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně a zástupci městského obvodu Plzeň 3 občany s navrženými úpravami pro obnovu a rozvoj sídliště Bory.

Během více než dvouhodinového setkání se hovořilo o plánech na zvýšení počtu parkovacích míst parkování, péči o zeleň, možnostech přestaveb a vytvoření míst pro vzájemné setkávání a volnočasové aktivity dětí a mládeže.

„Mám radost, že mají lidé zájem o to, co se děje v jejich okolí. Diskuze byla velmi zajímavá a odnesli jsme si mnoho námětů ke zlepšení života obyvatel této krásné části Plzně,“ říká starosta centrálního plzeňského obvodu David Procházka.

Představený návrh, k němuž se zájemci mohou vyjadřovat až do 18. září 2021 na mail: vyborna@plzen.eu je dostupný na webu www.ukr.plzen.eu. Kromě detailních informací o proměně městské části Bory se účastníci setkání mohli seznámit s řadou vizualizací a 3D modelem, který je též dostupný na webových stránkách Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.

Nový návrh regenerace sídliště Bory se věnuje základním oblastem, jako jsou parkování, přestavby stávajících i nových objektů zlepšujících vybavenost sídliště, úpravě veřejných prostranství, řešení pěších tras a v neposlední řadě hospodaření s dešťovou vodou.

„Jsem moc rád, že lidé využívají možnosti vyjádřit se k projektu revitalizace a tím přispět k tomu, aby se jim v prostředí sídliště Bory hezky žilo. Na studii totiž navážou příslušné investiční akce revitalizující veřejný prostor,“ doplňuje první místostarosta městského obvodu Petr Baloun.

Snahu o zlepšení kvality bydlení na sídlišti dle potřeb jeho obyvatel potvrzuje také ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká. „Vnímám jako zásadní, aby navržené úpravy byly v souladu s potřebami místních obyvatel. Došlé připomínky vypořádáme a zohledníme při zpracování finálního návrhu regenerace sídliště Bory,“ dodává ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká.

„Při přípravě jsme vycházeli z podrobných analýz sídliště, anket a dotazníků, ale i pozorování reálného prostředí. Zohlednili jsme reálné požadavky a přání obyvatel. Právě na přívětivosti při užívání prostoru stavíme naše návrhy,“ vysvětluje Ing. arch. Josef Váně z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně. Mezi konkrétní návrhy oživení veřejných prostranství patří vytvoření venkovního zázemí pro setkávání a trávení volného času obyvatel nebo doplnění zeleně.

Regenerace panelových sídlišť je dlouhodobý proces obnovy, na němž spolupracuje Útvar koncepce a rozvoje města Plzně s jednotlivými městskými obvody. Zpracované dokumentace slouží městu a městským obvodům jako podklad pro rozhodování o postupných úpravách v území nebo pro podávání žádostí o dotace. Realizace navržených úprav jsou řešeny v závislosti na finančních možnostech jednotlivých městských obvodů a dostupných dotačních programech.

Fotogalerie
FESTIVAL BONJOUR PLZEŇ 2021

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
sebevědomá fabia auto cb

Hlavní zprávy

 

čez zprávy CEZ pomahej pohybem
uniweb weby