Na křižovatce Doudlevecká-U Trati od pondělka vypínají semafory

Od pondělí 19. října 2020 dojde na křižovatce ulic Doudlevecká x U Trati k vypnutí světelného signalizačního zařízení.


Provoz budou řídit policisté z dopravního inspektorátu Městského ředitelství policie Plzeň ve spolupráci s policisty z oddělení silničního dohledu Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. Na bezpečnost budou dohlížet i strážníci Městské policie. 

V období od 19. října do 13. listopadu 2020 dojde v Plzni na křižovatce ulic Doudlevecká x U Trati k vypnutí světelného signalizačního zařízení. Důvodem je výměna technologie světelného signalizačního zařízení a výměna povrchu vozovky. Provoz budou řídit policisté z dopravního inspektorátu Městského ředitelství policie Plzeň ve spolupráci s policisty z oddělení silničního dohledu Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. Na bezpečnost budou dohlížet i strážníci Městské policie.  

V období od 24. do 25. října 2020 a v období od 31. října do 1. listopadu 2020 ( jedná se o víkendy ) dojde k úplné uzavírce ulice U Trati.

"Upozorňujeme řidiče, aby při průjezdu zmíněnou křižovatkou dbali zvýšené opatrnosti a řídili se pokyny policistů a byli ohleduplní vůči ostatním účastníkům silničního provozu. Dále žádáme všechny řidiče, je-li to možné, aby při své cestě využili jinou trasu," říká policejní mluvčí..

Pokyny policisty v podstatě fungují jako semafor:
Signál se žlutým světlem „Pozor!“,
nahrazuje pokyn vztyčené paže policisty. Pro řidiče jedoucí ve směru předtím volném, znamená povinnost zastavit vozidlo.
Naopak pro řidiče, kteří stáli, povinnost připravit se k jízdě. Signál se zeleným světlem „Volno“, nahrazuje policista postojem s upažením rukou v úrovni ramen, připomínající tvarem písmeno „T“.
Pokyn „Volno“
platí pro směr, ke kterému stojí policista bokem, kdy řidiči mohou na křižovatce odbočit vpravo nebo vlevo.
Při odbočení vlevo však řidič musí dodržet pravidla pro odbočování, zejména pak dát přednost v jízdě protijedoucím vozidlům. Současně tímto postojem a pokynem policista nahrazuje signál s červeným světlem „Stůj!“ pro směr, ke kterému stojí čelem nebo zády. Řidič jedoucího vozidla směrem k čelu nebo zády policisty je tedy povinen zastavit.
Chodci smějí přecházet vozovku jen ve směru, pro který platí pokyn „Stůj!“. Posledním a zpravidla pro řidiče nejtěžším postojem je tzv. trojstranná uzávěra, tedy postoj, kdy má policista pravou paži předpaženou a levou upaženou, připomínajícím tvarem písmeno „L“.
Povinnost zastavit vozidlo na pokyn „Stůj!“ platí pro řidiče přijíždějící směrem k zádům a pravému boku. Pokyn „Volno“ znamená pro řidiče přijíždějící k levému boku, přičemž řidič kromě průjezdu křižovatkou v přímém směru může odbočit vpravo nebo vlevo. Současně pokyn „Volno“ platí pro řidiče přijíždějící k čelu policisty a to pouze, pokud odbočuje jen vpravo. V tomto případě chodci mohou přecházet jen za zády policisty.

Pokud si nezapamatujete tato jednoduchá pravidla, pak raději zastavte nebo stůjte.

Policista vám dá dostatečně najevo, kdy a kam můžete pokračovat v jízdě.

Nepodceňujte naše rady, protože při porušení pokynu „Stůj!“ při řízení provozu, vám hrozí stejný postih, jako při jízdě na červenou.

Neohrožujte svůj život a už vůbec život a zdraví ostatních.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Nový Superb

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka