Na Modravě jednali o rozvoji Šumavy a Bavorského lesa

V úterý se uskutečnilo ve Spolkovém domě na Modravě setkání zástupců Mikroregionu Šumava-západ, ILE Nationalparkgemeinden a FNBW (Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald).

SEO UNIWEB

Cílem schůzky bylo zhodnocení spolupráce při realizaci projektů v období 2014-2020 a také informace o chystaných projektech a činnosti v následujících létech.

„V minulých létech byly úspěšně realizovány společné projekty pro rozvoj cestovního ruchu v regionu. Za všechny je nutno vyzdvihnout projekt Putování bez hranic srdcem Evropy, do kterého bylo zapojeno 21 obcí na obou stranách hranice,“ sděluje úvodem koordinátor Mikroregionu Šumava – západ ing. Jaroslav Tachovský.

„Přínos projektu lze spatřit nejen v jeho okamžitém dopadu, tj. alokaci finančních zdrojů do regionu, ale i v nastartování a posílení profesionální spolupráce všech zapojených subjektů, přínosu pro budoucí rozvoj cestovního ruchu a v celkovém posílení tradiční česko-bavorské spolupráce,“ pokračuje Jaroslav Tachovský

V příštím období chtějí zástupci obou stran navázat na uplynulé období a dále počítají se společnými projekty. Nechtějí ale spoléhat jen na dotace, které jsou sice příjemným, ale mnohdy nejistým zdrojem příjmů.

„Z tohoto důvodu pracujeme na společném rozvojovém dokumentu pro česko-bavorské příhraničí, který upřesní směr dalšího rozvoje. Bude se jednat zejména o cestovní ruch a jeho marketing. Území již je a nadále bude propagováno jako jeden turistický region Šumava – Bavorský les“, vysvětluje Jaroslav Tachovský.

Region má již společné logo, internetový turistický portál Šumava-Bavorský les https://www.sumava-bavorskyles.cz/gabreta/, jsou vydávány společné materiály a je jednotně prezentován ve sdělovacích prostředcích, či na veletrzích cestovního ruchu.

„V příštím období počítáme s tvorbou konkrétních přeshraničních produktů cestovního ruchu, jako jsou např. tematické stezky, putování po historii a památkách regionu, zaniklé obce, gastronomické putování po regionu apod.. Zde počítáme i se zapojením podnikatelů. Kromě marketingu chceme sladit i základní investiční projekty infrastruktury cestovního ruchu. Toto je především v rukou jednotlivých obcí,“ uzavírá Jaroslav Tachovský.

weby uniweb

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Západočeská galerie v Plzni

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018
seo uniweb