Na rekonstrukci zbrojnice v Malesicích chce město příspěvek i od kraje

Plzeň požádá Plzeňský kraj o příspěvek na spolufinancování projektu Rekonstrukce hasičské zbrojnice Malesice.

SEO UNIWEB

Akce za 7,522 milionu korun má již přislíbenou dotaci z ministerstva vnitra, konkrétně z Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, a to ve výši 2,885 milionu korun. Podpora z kraje by mohla činit 1,923 milionu korun. Podání žádosti schválila Rada města Plzně. Stavba musí být dokončena do 31. prosince 2017.

„Výše příspěvku Plzeňského kraje je pevně určená a představuje maximálně dvě třetiny dotace ze státního rozpočtu, v našem případě se tak jedná o částku 1,92 milionu korun,“ uvedl ekonomický náměstek Pavel Kotas.
Rekonstrukce spočívá kromě navýšení kapacity i v komplexní rekonstrukci stávajících konstrukcí, neboť převážná většina z nich je již v nevyhovujícím stavu. „Ke stávajícímu garážovému stání přibude stání pro druhé hasičské vozidlo. Na takto zvětšený půdorys bude přistavěno druhé nadzemní podlaží, čímž hasiči získají prostory pro dnes chybějící zázemí pro šatnu, umývárnu se sprchou a WC,“ uvedl Pavel Kotas. Výsledná podoba rekonstruovaného objektu byla zvolena tak, aby korespondovala s okolní zástavbou domů vesnického typu.

Spolufinancování nad rámec poskytnuté dotace je garantováno usnesením zastupitelů Městského obvodu Plzeň 9–Malesice ve výši 4,7 milionu korun. Případná dotace uleví rozpočtu právě městského obvodu Malesice. Jejich podíl na investiční akci by se snížil o 1,92 milionu, výsledný podíl Malesic po získání všech dotací by činil 2,714 tisíc korun.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
LEM

Hlavní zprávy

 

Kamiq restart 2
seo uniweb