Na výsadbu ovocných a listnatých stromů vyhradil kraj milion

Na projekt „Podpora výsadby stromů v Plzeňském kraji 2020“ na území Plzeňského kraje vyčlenil kraj jeden milion korun.


Cílem projektu je zapojení veřejnosti do ochrany životního prostředí výsadbou listnatých a ovocných stromů. Vysazením stromů se podpoří zlepšení mikroklimatických a biologických podmínek, zejména pozitivním ovlivněním teploty a vlhkosti v letních měsících, zvýšením podílu kyslíku v ovzduší, snížením prašnosti a hlučnosti v místě a v neposlední řadě výsadba podpoří zvýšení biodiverzity organizmů. 

Průměrná cena jednoho stromku (vysokokmenu) se předpokládá v ceně cca 1 500 Kč za kus včetně dopravy do distribučního místa a výdeje oprávněným žadatelům, minimální výše hodnoty uznatelného sadebního materiálu pro jednu přihlášku je stanovena na 3 000 Kč (s DPH), maximální výše je stanovena pro jednu přihlášku na 10 000 Kč (s DPH).

Předpokládaný časový harmonogram projektu: 

•jaro 2020 – vyhlášení výzvy projektu od 2. 3. – 30. 4., sběr a vyhodnocení přihlášek, zajištění sadebního materiálu

•podzim 2020 – předání stromků oprávněným žadatelům, po kterém následuje realizace výsadby.

Projekt „Podpora výsadby stromů v Plzeňském kraji 2020“ je určen všem fyzickým osobám s trvalým pobytem na území Plzeňského kraje, které projeví zájem o výsadbu vybraných listnatých a ovocných stromů ve formě vysokokmenů na území Plzeňského kraje. Žádosti budou vyřizovány dle došlého pořadí do vyčerpání alokované částky. 

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Auto CB - Nová Škoda Kodiaq

Hlavní zprávy

 

Hrady.cz - letní kulturní festival 2024