Návrh regenerace sídliště Vinice představí v úterý veřejnosti

V úterý 11. října od 17:30 představí občanům zástupci Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, Městského obvodu Plzeň 1 a zpracovatel studie Ing. arch. Martin Kliment ze společnosti A.S.S.A. architekti návrh regenerace sídliště Vinice. Setkání s veřejností se uskuteční v jídelně 7. základní školy v Brněnské ulici.

DEZINFEKCE.sk 2021

Studie je jedním z podkladů, podle kterých budou postupovat projekty obnovy a úprav v sídlišti.

„Podněty, které získáme na základě diskuze s občany, zapracujeme do výsledné studie regenerace. Stejně tak budeme nakládat s připomínkami zaslanými do 20. října prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách www.ukr.plzen.eu,“ vysvětluje Mgr. Miroslav Pešík z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.

Podkladem pro zpracování návrhu studie regenerace byla mj. analýza potřeb místních obyvatel. „Z výsledků dotazníkového šetření, kterého se v červnu 2016 zúčastnilo více než 300 respondentů z Vinic, vyplývá, že obyvatelé vidí jako hlavní nedostatky sídliště například malé množství parkovacích míst, neupravená veřejná prostranství a malé množství dostupného sportovního či kulturního vyžití. Naopak spokojeni jsou například s dopravním spojením městskou hromadnou dopravou,“ doplňuje Pavla Dusíková z CpKP, která je facilitátorkou zapojení veřejnosti.

Studie navrhuje úpravy a rekonstrukci zeleně, chodníků, zefektivnění parkování, zklidnění dopravy v ulici Brněnská, rozvoj míst pro herní a sportovní využití dětí a mládeže, regeneraci centrálního prostoru sídliště či umístění parkovacího domu podél ulice Na Chmelnicích.

Výsledná dokumentace bude podkladem pro rozhodování městské správy o úpravách v území a pro podávání žádostí o dotace.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
po 10.10.2016 12:190 +
 
karoq 2020 prosinec

Hlavní zprávy

 

seo uniweb