Nízkoprahové kluby přesunul koronavirus na internet

Nízkoprahové Kluby Diakonie Západ přesunuly v době mimořádných opatření své služby do online prostředí. Finanční pomoc jim umožnila zůstat nablízku klientům.

Prodej hovězího masa od farmáře

V první polovině března byla celá společnost postavena před zkušenost, která v moderních dějinách prakticky neměla obdoby, a to pandemii koronaviru. Uzavření většiny míst, kde se mohli scházet lidé ve větším množství, se dotklo i preventivních sociálních služeb, mezi něž patří i nízkoprahové kluby pro děti a mládež (dále Kluby). Diakonie Západ však tento stav přijala jako výzvu, která může přinést nové zkušenosti a nové způsoby práce mimo zaběhnuté koleje.

Kluby byly na základě opatření vlády ve své standardní ambulantní i terénní podobě uzavřeny, ale vybraní pracovníci přesunuli své aktivity do prostoru internetu a kontaktovali své klienty na sociálních sítích, tedy v prostředí, které je cílové skupině klientů více než blízké a kde se pohybují dnes a denně. I samotní pracovníci byli překvapení širokou odezvou z řad klientů a zanedlouho bylo jejich vytížení stejné, ne-li vyšší, než ve standardním provozu.

Hlavním tématem byla samozřejmě aktuální situace, ať už s ohledem na hygienu, zdravotní otázky, ale velkou část zabíralo i domácí učení v čase, kdy byly uzavřené školy. Tematické programy se rozdělily do dvou větví – v první byly řešeny oblasti, které byly naplánovány v harmonogramu preventivních aktivit ještě v časech před krizí, např. vztahy, budoucí pracovní uplatnění apod. Druhá tematická linka se týkala veškerého dění okolo aktuální zdravotní situace a vládních nařízení, a to v podobě a rozsahu srozumitelné mi pro klienty našich nízkoprahových Klubů, tedy v širokém věkovém rozmezí mezi 6-20 lety. Probíhaly také informativní live streamy, v jejichž rámci se klienti mohli ptát pracovníků v reálném čase a diskutovat mezi sebou.

"S výše uvedenou formou pomoci pokračujeme i po skončení nouzového stavu a budeme v něm pokračovat minimálně do doby platných opatření, která limitují plnohodnotné využívání sociálních služeb ve standardním rozsahu, stejně tak budeme kopírovat omezení panující zejména na půdě škol a s tím související nároky na domácí přípravu dětí. Z dosavadních zkušeností se online forma podpory pro cílovou skupinu dětí a mladých lidí jeví jako efektivní i pro dobu mimo mimořádné situace a chceme tuto formu ponechat v naší nabídce i do budoucna s tím, že pro ni připravujeme jednotná metodická pravidla," říká Tomáš Benda z Diakonie Západ.

"Nutno podotknout, že celý tento úspěch by nebyl možný bez finančního přispění externích subjektů, mezi nimiž bychom zde rádi zmínili Česko-německý fond budoucnosti, který finančně podpořil dva diakonické kluby působící v příhraniční česko-německé oblasti Domažlicka – Klub Fontána a Klub Uličník pro děti a mládež. Tento region byl jedním z nejvíce zasažených v ČR a podpora dětí a mladých lidí v této lokalitě byla naší prioritou," dodává Benda.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
út 30.06.2020 08:050 +
 
The Loop Jazz Club

Hlavní zprávy

 

Uniweb weby