Nízkoprahové kluby přesunul koronavirus na internet

Nízkoprahové Kluby Diakonie Západ přesunuly v době mimořádných opatření své služby do online prostředí. Finanční pomoc jim umožnila zůstat nablízku klientům.

SEO UNIWEB

V první polovině března byla celá společnost postavena před zkušenost, která v moderních dějinách prakticky neměla obdoby, a to pandemii koronaviru. Uzavření většiny míst, kde se mohli scházet lidé ve větším množství, se dotklo i preventivních sociálních služeb, mezi něž patří i nízkoprahové kluby pro děti a mládež (dále Kluby). Diakonie Západ však tento stav přijala jako výzvu, která může přinést nové zkušenosti a nové způsoby práce mimo zaběhnuté koleje.

Kluby byly na základě opatření vlády ve své standardní ambulantní i terénní podobě uzavřeny, ale vybraní pracovníci přesunuli své aktivity do prostoru internetu a kontaktovali své klienty na sociálních sítích, tedy v prostředí, které je cílové skupině klientů více než blízké a kde se pohybují dnes a denně. I samotní pracovníci byli překvapení širokou odezvou z řad klientů a zanedlouho bylo jejich vytížení stejné, ne-li vyšší, než ve standardním provozu.

Hlavním tématem byla samozřejmě aktuální situace, ať už s ohledem na hygienu, zdravotní otázky, ale velkou část zabíralo i domácí učení v čase, kdy byly uzavřené školy. Tematické programy se rozdělily do dvou větví – v první byly řešeny oblasti, které byly naplánovány v harmonogramu preventivních aktivit ještě v časech před krizí, např. vztahy, budoucí pracovní uplatnění apod. Druhá tematická linka se týkala veškerého dění okolo aktuální zdravotní situace a vládních nařízení, a to v podobě a rozsahu srozumitelné mi pro klienty našich nízkoprahových Klubů, tedy v širokém věkovém rozmezí mezi 6-20 lety. Probíhaly také informativní live streamy, v jejichž rámci se klienti mohli ptát pracovníků v reálném čase a diskutovat mezi sebou.

"S výše uvedenou formou pomoci pokračujeme i po skončení nouzového stavu a budeme v něm pokračovat minimálně do doby platných opatření, která limitují plnohodnotné využívání sociálních služeb ve standardním rozsahu, stejně tak budeme kopírovat omezení panující zejména na půdě škol a s tím související nároky na domácí přípravu dětí. Z dosavadních zkušeností se online forma podpory pro cílovou skupinu dětí a mladých lidí jeví jako efektivní i pro dobu mimo mimořádné situace a chceme tuto formu ponechat v naší nabídce i do budoucna s tím, že pro ni připravujeme jednotná metodická pravidla," říká Tomáš Benda z Diakonie Západ.

"Nutno podotknout, že celý tento úspěch by nebyl možný bez finančního přispění externích subjektů, mezi nimiž bychom zde rádi zmínili Česko-německý fond budoucnosti, který finančně podpořil dva diakonické kluby působící v příhraniční česko-německé oblasti Domažlicka – Klub Fontána a Klub Uličník pro děti a mládež. Tento region byl jedním z nejvíce zasažených v ČR a podpora dětí a mladých lidí v této lokalitě byla naší prioritou," dodává Benda.

weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
auto cb covid 19

Hlavní zprávy

 

auto cb restart
seo uniweb