Nové tůně na Lobezských loukách nabídnou molo, přívoz i labyrint

Rozšíření lobezských tůní chystá městský obvod Plzeň 4, který s městem Plzní za tímto záměrem poblíž řeky Úslavy vykoupil potřebné pozemky.

weby uniweb

Úřad už má v rukou krajinářskou studii, která na území o velikosti téměř 18 tisíc m2 navrhuje vznik dvou tůní s mnoha relaxačními prvky. Vedení obvodu chce ještě letos získat stavební povolení a příští rok zažádat o dotaci. Náklady na potřebné úpravy jsou odhadovány na 20,5 milionu korun vč. DPH.

„Chceme plně využít potenciál oblasti. Z místa, které bylo tak zarostlé, že jím ani nešlo projít, plánujeme vytvořit další prostor pro relaxaci a zábavu. Návrh počítá se vznikem dvou tůní, výsadbou rostlin a dřevin a instalací herních prvků například v podobě mola, přívozu, labyrintu nebo piknikové sestavy. Budoucí podobu tůní nastíníme v pátek 20. května na koncertu v Lobezském parku, kam od 18. hodin všechny srdečně zveme,“ říká starosta Tomáš Soukup (ANO).

Prostor je z jedné strany ohraničený stávajícími jezírky, z další strany pak Lobezským parkem. V současnosti je zarostlý nálety, které byly částečně vykáceny kvůli provedení hlubinných vrtů nutných ke zhotovení studie a nadimenzování připravovaných vodních ploch. Kácení a nová výsadba proběhnou na základě provedeného dendrologického průzkumu.

„Území je z velké části kvalifikováno jako aktivní zátopové a řeka Úslava je v tomto úseku velmi rychlá, proto jsou možnosti toho, co by zde mohlo vzniknout, velmi omezené. Jsem velmi rád, že se nám podařilo se zástupci Odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně najít taková kompromisní řešení, která na jednu stranu nebrání průtoku vody v případě povodně, zároveň jsou šetrná k životnímu prostředí zejména v oblasti ochrany živočichů, a přesto budou dostatečně atraktivním lákadlem pro jeho návštěvníky,“ uvádí místostarosta Zdeněk Mádr (ODS).

Obvod větší tůně bude 236 metrů a pojmout by měla 1417 metrů krychlových vody. Její plochu rozdělí samoobslužný přívoz. Menší tůně bude mít zhruba poloviční obvod, objem vody je plánován na 110 metrů krychlových, takže bude také výrazně mělčí.

Autorem studie je Ateliér Rákos, který stojí za obnovou Lobezského parku, který před čtyřmi lety získal ocenění Stavba roku Plzeňského kraje v kategorii veřejná prostranství. Hlavním cílem krajinářů bylo zvýšení retence povodňových průtoků v nivách spolu s vytvořením příjemného parku přírodního charakteru v městském prostoru.

„Na základě návrhu dojde ke zpřístupnění dnes zanedbané části plochy údolní nivy a k založení vhodných dřevinných a travobylinných porostů. V zájmovém území bude vybudována cestní síť a umožněn přístup k nově vybudovaným vodním plochám. Dále dojde k doplnění herních prvků a městského mobiliáře včetně naučných tabulí. Parková plocha pak nabídne celou řadu aktivit pro různověkou skupinu uživatelů,“ uvádí vedoucí investičního odboru ÚMO 4 Kateřina Malinová.

Mezi prvky nebude chybět pláž, dřevěná lávka nad hladinou, pozorovatelna pro sledování fauny a flóry, labyrint umožňující průchod mezi vegetací, přívoz, vyhlídka s výhledem do údolní nivy a také zpevněná plocha pro míčové hry.

Budoucí podoba tůní bude nastíněna na koncertu v Lobezském parku, kde 20. května od 18. hodin zahrají kapely Donnie Darko, Anymen a Seventh Passion. Vstup na akci je zdarma.

Fotogalerie
NetConcert Bobby Shew

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
PolyMedia

Hlavní zprávy

 

NetConcert Bobby Shew
uniweb weby