O titul Stavba roku se bude letos ucházet 40 staveb

Přestože situace v posledním roce byla mimořádná, přihlásilo se do letošního ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje neuvěřitelných 40 staveb.

weby uniweb

Je to opět více přihlášených staveb, než v roce minulém. Stavby jsou přihlášeny ve všech ze sedmi soutěžních kategorií, nejvíce jich je opět zastoupeno v kategorii rekonstrukce budov. Z přihlášených staveb v současné chvíli odborná porota vybírá nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2020. O samostatnou Cenu ČKAIT bude v letošním roce bojovat 12 soutěžních návrhů. Nominované projekty budou zveřejněny společně s nominovanými stavbami soutěže Stavba roku Plzeňského kraje ve čtvrtek 1. července.

Přihlašování stavebních děl do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje bylo v letošním roce možné do 21. května. Do tohoto termínu se přihlásilo neuvěřitelných 40 staveb, což je opět více než v předchozím roce. „Jsme potěšeni, že i přes nelehkou situaci loňského roku, se do soutěže přihlásilo takové množství stavebních děl,“ sdělil předseda odborné poroty Ing. arch. Miloslav Michalec, vedoucí odboru regionálního rozvoje Plzeňského kraje. „Vysoko se drží nejen počet přihlášených staveb, ale stejně tak nastavená pomyslná laťka úrovně přihlášených staveb, které se do soutěže hlásí. Pozitivní je i to, že všechny stavby jsou rovnoměrně rozprostřeny po území celého kraje.“

„Připadá mi opravdu neuvěřitelné, že se i letos zvýšil počet staveb přihlášených do soutěže. Zatímco loni se o přízeň poroty ucházelo 37 staveb, letos jich o ceny bojuje dokonce 40!
Pozice poroty jistě nebude snadná, protože jsou mezi nimi skutečné architektonické skvosty,“ uvedl Stephan Kronmüller, zakladatel a jednatel společnosti Eurosoftware, s.r.o.

Po uzávěrce přihlašování se se všemi přihlášenými stavbami seznámila sedmičlenná odborná porota, v níž jsou zastoupeni jak architekti, tak stavební inženýři. V současné době porotci všechny přihlášené stavby osobně navštěvují. Po důkladném posouzení všech přihlášených stavebních děl rozhodnou o udělení nominací na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2020.

Nominace budou zveřejněny 1. července 2021. Nominované stavby se budou ucházet nejen o titul stavby roku, ale také o další ocenění, kterými jsou například Cena hejtmanky Plzeňského kraje, Cena primátora města Plzně, Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR nebo Cena Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje.

„Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, známá pod zkratkou ČKAIT, má svoji vlastní soutěž nazvanou Cena ČKAIT Plzeňského kraje. Její vyhlášení je každým rokem spojeno se soutěží Stavba roku Plzeňského kraje. Soutěž není zaměřena jen na hotové stavby, ale i přímo na další činnosti autorizovaných osob, jako jsou projekty, inženýrské návrhy, moderní stavební postupy a technologie. I v letošním ročníku soutěže se v celkem dvanácti soutěžních návrzích promítla široká škála inženýrských činností, zajišťovaných autorizovanými osobami naší Komory, které představují průmyslové, technologické, dopravní a mostní objekty realizované v našem kraji. Nominace budou odbornou komisí ČKAIT vyhlášeny společně s nominacemi Stavby roku Plzeňského kraje dne 1. července 2021,“ řekl Ing. Luděk Vejvara, PhD., předseda výboru oblasti Plzeň ČKAIT.

Nejlepší stavbu bude vybírat také veřejnost. Prostřednictvím internetového hlasování na www.stavbarokupk.cz rozhodne, kdo z nominovaných získá Cenu veřejnosti. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže s předáním cen se uskuteční v rámci galavečera 9. září 2021 v Měšťanské besedě v Plzni.

Kompletní seznam přihlášených staveb je uveden níže. Všechny přihlášené stavby jsou zveřejněné na www.stavbarokupk.cz, a to včetně jejich fotografií a základních informací.

Přehled přihlášených staveb

A/ Novostavby budov
Administrativní budova BERGER BOHEMIA a.s., Plzeň
Altán zlaté rybky, ZOO Plzeň
Domy Nepomucká
Přístavba učebnového pavilonu ZŠ Mirošov
Rezidence Klostermann a Javor, Železná Ruda
Ubytovací zařízení u stadionu, Plzeň

B/ Rekonstrukce budov
Klášter Chotěšov – záchrana a využití konventu kláštera
Krámeček služeb, Kdyně
Kulturní centrum – Pivovar, Domažlice
Lékařský dům – přestavba objektu č.p. 403, Plasy
Mariánská Týnice – dostavba východního objektu
Multifunkční sál pro Dům přírody Českého lesa, Klenčí pod Čerchovem
Rehabilitace fasády č.p. 19, Horažďovice
Rekonstrukce kaple sv. Václava, Dolní Kramolín
Rekonstrukce víceúčelového sálu SOUE, Plzeň
Revitalizace jezuitského kostela, Klatovy
Revitalzace NKP Vodní hamr, Dobřív
Rozšíření ZŠ v Hradecké ulici, Stod
Stavební úprava bývalé obecní školy na bytový dům, Defurovy Lažany


C/ Stavby pro bydlení

Atriový dům ve svahu, Plzeň
Bytový dům Otýlie Beníškové 16 a 18, Plzeň
Bytový dům Otýlie Beníškové 20, Plzeň
Bytový dům Svornost, Plzeň
Bytový komplex Panorama, Plzeň
Obytná zástavba Na Výsluní, Chanovice
Obytná zóna U pomníku padlých, Zruč

D/ Dopravní a inženýrské stavby
I/20 Plzeň, Studentská II. etapa
Prodloužení tramvajové trati na Borská Pole, Plzeň
Vodní nádrž pro zachycení vody v přírodě, Pačejov

E/ Průmyslové stavby
Výrobní hala na výrobu hliníkových plechovek CANPACK, Stříbro

F/ Sportovní a volnočasové stavby
Cyklostezka Vejprnice – Skvrňany
Objekt technického zázemí v relaxačním areálu Božkovský ostrov, Plzeň
Revitalizace Rakovského potoka, Rokycany
Rozšíření rozcvičovny na atletickém stadionu, Plzeň - Skvrňany

G/ Veřejná prostranství
Obnovení návsi, Chotěšov
Park U Ježíška – pěší propojení – Mikulášská, Plzeň
Propojení mezi sídlišti Pod Makovým vrchem a Na Stráni, Holýšov (1. etapa)
Revitalizace Divadelní ulice, Klatovy
Revitalizace Husových sadů, Klatovy
Revitalizace parkánu zámku, Horažďovice

O soutěži Stavba roku Plzeňského kraje

Vyhlašovateli soutěže Stavba roku Plzeňského kraje jsou Plzeňský kraj a město Plzeň, odborným garantem je Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji.

Spoluvyhlašovateli jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Obec architektů.

Soutěž se koná pod záštitou hejtmanky Plzeňského kraje Ilony Mauritzové, primátora města Plzně Martina Baxy a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Přihlášené stavby soutěží v sedmi kategoriích:
A/ Novostavby budov,
B/ Rekonstrukce budov,
C/ Stavby pro bydlení,
D/ Dopravní a inženýrské stavby,
E/ Průmyslové stavby,
F/ Sportovní a volnočasové stavby,
G/ Veřejná prostranství (parky, náměstí, návsi).

Odborná porota
Ing. arch. Miloslav Bokota – Obec architektů
Ing. Milan Froněk – Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
Doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka– člen poroty působící mimo Plzeňský kraj
Ing. arch. Vladimíra Leníčková – členka poroty působící mimo Plzeňský kraj
Ing. arch. Miloslav Michalec – Krajský úřad Plzeňského kraje
Ing. arch. Edita Míková – Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
Ing. Jaromíra Škublová – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

Udělované ceny:
Titul Stavba roku Plzeňského kraje
    • odborná porota může titul udělit v každé kategorii, ale má právo titul neudělit
Cena poroty
Cena hejtmana Plzeňského kraje
Cena primátora města Plzně
Cena Ministerstva průmyslu o obchodu ČR
Cena Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji
Cena svazu podnikatelů ve stavebnictví
Cena veřejnosti

Oceněné projekty v loňském ročníku soutěže

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019
Novostavba KONPLAN s.r.o., Plzeň (kat. A)
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019 je udělen za suverénní architektonický počin, jenž – i díky svým urbanistickým kvalitám – výrazně překonává měřítko regionu.

Lokalita Bolevec (kat. C)
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019 je udělen za originální schéma zástavby a výrazově čistou soudobou architekturu, která dokázala navázat na půvab starých statků a usedlostí.

Cena poroty
Knihovna města Spálené Poříčí (kat. A)
Cenu poroty v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje získává zejména za doplnění nové stavby do celkového kontextu historické zástavby v centru obce a rovněž za citlivě řešený interiér.

Čestné uznání poroty
Přírodní zahrada a budova mateřské školy, Klenčí pod Čerchovem (kat. B)
Čestné uznání poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje získává za nápadité řešení zahrady mateřské školy, která má nejlepší předpoklady rozvíjet vnímání nejmladší generace a vzdělávat ji.

Cena hejtmana Plzeňského kraje
Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany - Bezdružice (kat. D)
Cenu hejtmana Plzeňského kraje získává především za invenční technické řešení rekonstrukce historického mostu a za doplnění atraktivní lávky zvyšující průchodnost územím.

Cena primátora města Plzně
Bytový dům Sylván, Plzeň (kat. C)
Cenu primátora města Plzně získává za soudobý vstup do lokality a vytvoření nové vrstvy obytné zástavby Vinic a Sylvánu, za přesvědčivou architektonickou formu a doplnění obytné části o parkově upravený vnitroblok.

Cena Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji
Bytový dům v Radyňské ulici, Plzeň (kat. C)
Cenu Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji získává pro sílu své formy, výrazovou pestrost, a rovněž za své obytné kvality.

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví
Bytový dům Papírnická, Plzeň (kat. C)
Cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví získává za soudobě řešený obytný celek, který směrem k řece otevírá nejen soukromé prostory bytů, ale i poloveřejný prostor terasy a vnitrobloku.

Cena veřejnosti
Novostavba KONPLAN s.r.o., Plzeň (kat. A)james bond net concert

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
porsche auto homepage

Hlavní zprávy

 

weby uniweb
uniweb weby